KMS absoluut niet te spreken over eredoctoraat Kabila
De Congolese president Joseph Kabila. Foto: epa
BRUSSEL - De deken van de professoren aan de Koninklijke Militaire School is absoluut niet te spreken over het plan van minister van Defensie André Flahaut (PS) om een eredoctoraat van de instelling aan de Congolese president Joseph Kabila te verlenen.
Zowel over de grond van de zaak als over de methode is er ontevredenheid, stelt Wally Struys, die economie aan de KMS doceert. De professor bevestigt dat de professoren van de KMS niet betrokken zijn bij de beslissing. Hij wijst erop dat normaliter (ere)doctoraten worden uitgereikt op basis van voorstellen van de faculteitsraad. Dat is in dit geval niet gebeurd. Bij politieke doctoraten kan het voorstel wel van buitenaf komen.

Struys is vooreerst misnoegd over de methode die wordt gehanteerd. Ten gronde stelt hij dat de professoren in de faculteitsraden ingelicht zijn over de 'intentie' om Kabila een doctoraat te verlenen. ,,Daarover is toen gediscussieerd en de praktisch unanieme conclusie luidde dat een doctoraat prematuur zou zijn'', aldus de professor. ,,Er is tevredenheid over het feit dat er democratische verkiezingen zijn geweest, maar de democratische instellingen functioneren nog niet volop''.

Volgens Struys is het eredoctoraat voor de Congolese president enige tijd terug ter sprake gekomen op de raad van bestuur van de KMS. Volgens de voorzitter van de raad van bestuur ging het toen om een intentie van de minister, aldus de professor. ,,Er zijn daar een paar zaken over gezegd, maar naar ik weet heeft er geen formele stemming over plaatsgevonden'', luidt het.