BRUSSEL - De raden van bestuur van Electrabel en Suez-Tractebel zetten een punt achter hun fusieplannen. De activa van Tractebel worden dus niet overgenomen. Dat staat in een gezamenlijk persbericht van Electrabel en van de Franse nutsgroep Suez.

Electrabel en Tractebel, beide dochters van de Franse nutsgroep Suez, kwamen eind 2002 overeen dat Electrabel de overname van alle Europese activa van Tractebel zou onderzoeken. Het gaat onder meer om de Belgische aardgasmaatschappij Distrigas, de uitbater van het Belgische aardgasnetwerk Fluxys, Tractebel Engineering en Tractebel Energy Services. Het pakket wordt op zo'n 4,5 miljard euro geschat.

Een overname van deze activiteiten door Electrabel zou synergieën kunnen opleveren. Maar nu is de overname dus van de baan.

Le Soir had het vandaag nog over een uitstel van de beslissing, maar verwees daarbij naar de onduidelijkheid die er nu nog heerst over de reglementering in de gasmarkten, en naar de hoge overnameprijs als gevolg van de hogere beurskoersen van Fluxys en Distrigas. Ook de relatief snelle schuldafbouw door Suez (van 28 miljard euro tot 16,5 miljard), waardoor de nood aan geld minder acuut is, zou het volgens de krant makkelijker maken om het dossier op de lange baan te schuiven.

Nu blijkt dus dat er gewoon een punt gezet is achter de overnamestudie.