BRUSSEL - Tijdens de jongste sperperiode voor de winterkoopjes hebben de controlediensten van de federale overheid 489 inbreuken op de wetgeving vastgesteld. Dat komt overeen met 4,2 procent van de gecontroleerde handelszaken. In totaal werden 11.783 controles uitgevoerd in de sectoren kleding, lederartikelen, fijne lederwaren en schoenen.
De sperperiode liep van 15 november 2003 tot 2 januari 2004. De controles moesten nagaan of het verbod om in die periode prijsverlagingen aan te kondigen, werd nageleefd.

De overtredingen gebeurden vooral in kleding- (84 procent) en schoenenwinkels (14 procent). De klachten (66) kwamen vooral van de rechtstreekse plaatselijke concurrenten. Een aantal bedrijfsorganisaties en nationale instellingen had het dan weer moeilijk met de agressieve reclamecampagnes waarin sommige grote distributieondernemingen hun prijsdalingen aankondigden. Over enkele dossiers loopt een gerechtelijk onderzoek.

Tijdens de periode van de winterkoopjes zelf (van 3 tot 31 januari) werd gecontroleerd hoe eerlijk de aangekondigde prijskortingen waren. De 569 controles leverden drie processen-verbaal van waarschuwing op en 11 rechtsvorderingen.