In Luik hebben reddingswerkers al negen dodelijke slachtoffers van onder het puin gehaald na de gasexplosie dinsdagnacht. En toch kan de balans nog erger uitdraaien: de hulpverleners vrezen voor dertien doden. Heel de nacht werd verder gezocht naar vermisten en slachtoffers.
Twintig personen werden woensdagochtend gewond overgebracht naar verscheidene ziekenhuizen in en rondom Luik. Twee van hen zijn er ernstig aan toe. Het aantal slachtoffers liep echter snel op.

In de vooravond werd al een eerste levenloze lichaam teruggevonden. Even voor 22.00 uur bevestigde procureur Danièle Reynders dat nog eens drie levenloze lichamen werden aangetroffen. Een uur later werden al zeven dodelijke slachtoffers bevestigd, tijdens de nacht liep de tol op tot negen doden. Maar gevreesd wordt dat tijdens de opruimingswerken nog meer doden gevonden zullen worden.

De reddingswerkers weten niet hoeveel mensen er juist in het appartementsblok waren tijdens de explosie. Ze worden nu wel geconfronteerd met het probleem van de stabiliteit van het gebouw. Ze moeten heel voorzichtig te werk gaan.

'In de twee huizen waren in totaal veertien personen officieel ingeschreven. Wij weten echter niet hoeveel personen zich daar op het ogenblik van het drama bevonden’, zegt burgemeester Demeyer. In Luik is het een publiek geheim dat verscheidene appartementen in de verwoeste woningen aan veel meer mensen onderdak gaven dan officieel was aangegeven.

Gasontploffing

Iedereen vermoedde van meet af aan dat de ontploffing veroorzaakt was door een gasophoping waar plots een vonk in sloeg. Pas woensdagavond werd deze hypothese ook officieel bevestigd. Het blijft echter de vraag waar het lek zich bevond: in de straatleiding die vijf jaar geleden nog maar is vernieuwd, of in de huizen zelf waar de oude leidingen in dienst zijn gebleven.

Twaalfjarig meisje gered

Woensdagmiddag werd om 13.30 uur een meisje van twaalf jaar gered. ‘Zij was omzeggens ongedeerd, een echt mirakel’, vertrouwde een ambulancier ons toe. Het meisje is veiligheidshalve in observatie opgenomen. In het ziekenhuis heeft zij haar moeder teruggevonden die enkele uren voordien gewond is teruggevonden.

Diverse families hebben nog steeds geen nieuws van hun naasten. Onder hen de ouders van een meisje en haar vriend uit de omgeving van Hannuit die er woonden en binnenkort zouden trouwen.

Gas afgesloten in hele straat

Rond het appartementsgebouw is een veiligheidsperimeter afgebakend. Enkel de hulpdiensten mogen de Leopoldstraat nog betreden. Een veertigtal inwoners hebben intussen elders onderdak gekregen. 'Het gas werd in de hele straat afgesloten', zegt burgemeester Willy Demeyer. 'Veel woningen zijn dus onbewoonbaar omdat er geen verwarming is. Bovendien zijn er in de hele straat ramen gesneuveld.'

'Alle bewoners hebben woensdagavond een slaapplaats gevonden', laat Benoît Drèze, de schepen van sociale zaken, weten. 'De helft heeft onderdak gevonden bij familie of vrienden. De anderen werden ondergebracht in de hotels die zich spontaan kandidaat hebben gesteld om personen op te vangen. Eén gezin met twee baby’s en zes huisdieren vond onderdak in een transitwoning van het OCMW.'

Koning

Koning Albert heeft woensdagmiddag de plaats van de ramp bezocht. De koning, die onder meer vergezeld was door minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open Vld) en Waals minister-president Rudy Demotte (PS), stelde verschillende vragen aan de hulpverleners. Vervolgens bracht de delegatie een bezoek aan de slachtoffers die zijn ondergebracht in de voormalige Sint-Andrékerk. De vorst bleef uiteindelijk bijna anderhalf uur in Luik.

Brandweerman redt collega

De explosie vond dinsdagnacht plaats omstreeks kwart voor twee in de Rue Léopold in het centrum van Luik. Een aanpalend gebouw vatte vuur. De ontploffing was door de hele wijk te horen. Ook de gemeenteraad die nog aan de gang was in het stadhuis om de hoek werd erdoor opgeschrikt.

Het flatgebouw dat uit twee huizen bestond stortte compleet in, enkel de gevels stonden nog overeind. Om iets na zeven uur ging ook de gevel van één van de twee delen van het gebouw tegen de vlakte. Een brandweerman kon nog net op tijd zijn collega's waarschuwen die in het gebouw waren.

Gerecht start onderzoek

Het parket van Luik heeft woensdagavond bevestigd dat het een onderzoek start naar de explosie. Het parket weerhoudt daarbij de aanklacht vrijwillige vernietiging van een vastgoed door explosie, met de verzwarende omstandigheden dat de feiten zich ’s nachts afspeelden en dat die overlijdens en kwetsuren tot gevolg hadden.

Een expert inzake explosies zal de zaak bestuderen. Nu het parket een onderzoek start, kan gezocht worden naar eventuele verantwoordelijken. De explosie werd gefilmd door twee beveiligingscamera’s.