'Ouders De Gelder vroegen al opname psychiatrie'
Kim De Gelder, een paar jaar terug. Foto: reporters
De ouders van Kim De Gelder hebben enkele jaren geleden al eens om een opname in de psychiatrie van hun zoon gevraagd omdat hij bizar gedrag vertoonde. Maar zover kwam het uiteindelijk niet. Dat zegt zijn advocaat, Jaak Haentjens na afloop van de zitting van de raadkamer. De Gelder zou zich ook niets herinneren van de feiten in Dendermonde.
Tijdens de zitting werd een reconstructie van de feiten in het kinderdagverblijf Fabeltjesland vorige vrijdag gemaakt. De Gelder zei de hele zitting niets en zat voor zich uit te staren, zegt Haentjens.

'Hij weet niets meer van die drie, vier uur in Dendermonde', klinkt het. 'Hij kan dan ook geen motief geven, want hij herinnert zich niets meer van de feiten', aldus Haentjens.

Depressie

'Toen hij vijftien, zestien jaar was, heeft Kim De Gelder een zware depressie gehad en vertoonde hij al bizar gedrag. Op zijn achttiende wilden zijn ouders hem laten colloqueren, maar dat is niet gebeurd. Uiteindelijk werd voorgesteld dat De Gelder zich door een psychiater zou laten begeleiden, maar of hij dat uiteindelijk gedaan heeft, is niet duidelijk', vervolgt Haentjens.

Kim De Gelder was een vereenzaamde jongen. Hoewel hij uit een warm gezin kwam, had hij nauwelijks contact met de andere gezinsleden. Hij trok zich vaak op zijn kamer terug, zegt Haentjens. Op zijn achttiende ging hij dan alleen wonen.

Daarna bleef het contact beperkt. Zo was er met Kerstmis en Nieuwjaar alleen een telefoontje en een sms, aldus de advocaat. In de gevangenis wil hij niemand zien, ook zijn familie niet.

Geen agressie

'Had een opname in de psychiatrie de feiten kunnen voorkomen?' Dat is de vraag die zich nu opdringt, zegt advocaat Haentjens maandagmiddag. 'Het is wel zo dat er nooit blijken van agressie waren, verbaal noch fysiek', aldus de advocaat.

Advocaat Haentjens is nu vooral geïnteresseerd in het onderzoek door de gerechtelijke psychiaters. 'Toen ik hem vroeg of hij psychotisch was, antwoordde Kim: 'misschien wel'.' De Gelder zou op zijn achttiende een tijdlang stemmen hebben gehoord. Of dat ook het geval was vorige vrijdag, heeft hij niet gezegd.

Kim De Gelder wordt ook omschreven als een jongen 'die alleen met zichzelf spreekt'.

'Geen echt moordplan'

Volgens Haentjens kan er niet gesproken worden van een ’moordplan’ voor Dendermonde. 'Hij maakte volgens het onderzoek voorbereidingen op zijn computer. Hij had een uitprint met de adressen van de kinderdagverblijven, maar waarom hij de feiten pleegde, blijft nog altijd een raadsel. Hij heeft aan mij een gevoel van spijt uitgedrukt. Hij vind het verschrikkelijk wat er gebeurd is, maar omdat hij zich de feiten niet kan herinneren, kan je niet spreken van een echte inkeer.'

Bleke huidskleur

Haentjens maakte daarna nog enkele zaken duidelijk. 'Kim De Gelder is geen gothic fan en liet zich bij zijn daden ook niet door films inspireren. Hij had geen schmink op, maar heeft van nature een bleke huidskleur.'

De belangrijkste vraag die zich in het onderzoek stelt, is of de dader een geestesafwijking heeft, besluit Haentjens. 'Dat zal het psychiatrisch verslag moeten uitmaken.'