BREE - Een delegatie van de Boerenbond heeft vandaag de federale minister van Landbouw Jaak Gabriëls in het stadhuis van Bree opgezocht. De Boerenbond herinnert Gabriëls aan de afspraken die werden gemaakt met de Vlaamse regering over de prefinanciering van vernietiging van dierlijk afval geproduceerd in de slachthuizen.
De Boerenbond vraagt dat die afspraken correct zouden worden nageleefd. Gabriëls zegt dat hij de BSE-tests alvast zes maanden wil laten doorgaan.

Volgens de voorzitter van de Boerenbond Noël Devisch ontloopt Vlaams minister van Landbouw Vera Dua op "schandelijke wijze" haar verantwoordelijkheid. Hij vindt dat de minister woordbreuk pleegt. Dua wil plots niet meer betalen voor de verwerking van het slachtafval, maar alleen voor de opslag en de verbranding van het slachtafval.

Devisch vraagt een harmonisatie van de financieringsmaatregelen op Europees vlak. De kosten van het tot "afvalproduct gedeclasseerde dierenmeel" moeten in afwachting van een Europese regelgeving volledig door de overheid betaald worden. Dat is nu al in Nederland, Ierland, Italië, Oostenrijk, Frankrijk en Wallonië het geval.

Gabriëls verklaarde zich bereid om er bij Dua en Vlaams minister-president Patrick Dewael op aan te dringen om de afspraken ook effectief na te leven. Volgens Gabriëls mogen de kosten voor de vernietiging van dierlijk afval niet op de boeren verhaald worden.

Voor de Vlaamse regering zou dat neerkomen op een meerkost van 200 miljoen frank. Gabriëls belooft aan te dringen op een uniforme Europese regelgeving, temeer "de chaos in Europa zeer groot is".

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig