DEINZE - De vetsmelter Verkest behoudt nu toch zijn milieuvergunning zoals hij die van de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen heeft gekregen. De Agalev-secretaris van Deinze, Raf Van Lerberghe, had daartegen beroep aangetekend. Maar de dienst milieuvergunningen van het ministerie van Leefmilieu verklaart de klacht niet ontvankelijk.
Van Lerberghe is in beroep gegaan tegen de milieuvergunning voor Verkest omdat hij de opgelegde eisen onvoldoende vond. "Vooral de vermenging van vetten was een probleem", vindt hij.

"Verkest heeft twee circuits, één voor dierenvoeding en één voor gelatines die door mensen worden geconsumeerd. De milieuvergunning legde te weinig eisen op om te garanderen dat deze circuits honderd procent gescheiden worden", zegt Van Lerberghe.

Een tweede reden om beroep aan te tekenen was de geurhinder in de omgeving van de vetsmelterij. "De vetsmelter heeft wel een filtersysteem, maar het werkt niet. Ook het feit dat het gebouw is uitgegroeid van een ambachtelijk bedrijf naar een industrieel complex onder dezelfde vergunningen gaf aanleiding tot de klacht", alsnog de Agalev-secretaris.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig