Stad Gent bant hoofddoek
Tijdens een emotionele raadsvergadering stemde de Gentse gemeenteraad maandagavond voor een hoofddoekenverbod voor stadspersoneel. Daarvoor was wel een wisselmeerderheid nodig.
Met 26 stemmen voor, 23 stemmen tegen en één onthouding keurde de Gentse gemeenteraad het voorstel van Open VLD goed om het dragen van religieuze, ideologische en levensbeschouwelijke symbolen door stadspersoneel te verbieden.

Daarvoor was wel een wisselmeerderheid nodig van Open VLD met CD&V en Vlaams Belang. SP.A, Spirit en Groen! stemden tegen het verbod. Alleen het CD&V-raadslid Monica Van Kerrebroeck onthield zich.

Het verbod werd goedgekeurd na een door pers en publiek druk bijgewoonde en bij tijden emotionele raadsvergadering. Zo zei het SP.A-raadslid Freya Van den Bossche dat het verbod haar deed denken aan haar dochter van twee. ‘Als zij ergens bang voor is, slaat ze haar handjes voor haar ogen en dan denkt ze dat het er niet meer is. Maar ze heeft ongelijk, dat zal ik haar nog moeten leren. Zo is het ook met dit verbod: je kunt de hoofddoek bannen, maar dan is de vrouw die er onderzit er nog steeds.’

Filip Watteeuw, fractieleider van Groen!, haalde scherp uit naar de socialistische burgemeester Daniël Termont die ‘met zijn bewonderenswaardige zelfbeheersing’ te weinig kordaat was opgetreden en nu zijn allochtone personeelsschepen en partijgenote Fatma Pehlivan dwong ‘om dit onmenselijke voorstel uit te voeren’.

Annelies Storms (Spirit) verweet de aanhangers van het verbod Vlaams Belang achterna te hollen en ‘de Gentse bevolking grijs en blauw van de kou achter te laten’. Vlaams Belang had een eigen voorstel ingediend dat alleen religieuze symbolen verbood, maar dat werd gisteren unaniem door de andere partijen weggestemd.

Open VLD-fractieleider Sami Souguir herhaalde het liberale standpunt dat een scheiding van kerk en staat de beste garantie biedt voor diversiteit. ‘Alleen strikte spelregels maken een pluralistische samenleving mogelijk’, zei hij.

Voor Filip Van Laecke, fractieleider van CD&V, is het verbod ‘een afspraak tussen werkgever en werknemer, zoals er in ziekenhuizen afspraken worden gemaakt over hygiëne en in fabrieken over veiligheid’. Van Laecke gaf aan dat binnen zijn fractie Anne Martens, Paul Goossens en Monica Van Kerrebroeck tegen het verbod waren, maar toch loyaal aan het partijstandpunt zouden stemmen.

Burgemeester Termont sloot de debatten voorafgaand aan de stemming opgemerkt af: ‘Ik troost me met de gedachte dat als iedereen vrij en naar eer en geweten zou kunnen stemmen, dit voorstel nooit zou worden goedgekeurd. Want als je het puur menselijk bekijkt, dan kan je niet anders dan tegen dit verbod zijn.’

Na de goedkeuring van het verbod weerklonk luid protest op de publiekstribune. Het verbod treft alle ‘personeelsleden die rechtstreeks in contact staan met het publiek, klanten en externe partners’. Momenteel werken drie vrouwen met hoofddoek voor de stad Gent op een personeelsbestand van vijfduizend mensen.

De stemming in de gemeenteraad krijgt nog een vervolg in de Gentse OCMW- raad, waar Groen! op 11 december een voorstel indient om de hoofddoek wél toe te laten voor OCMW-personeel. In de OCMW-raad hebben Groen! en SP.A samen een meerderheid. De kans is dus groot dat de hoofddoek verboden wordt voor stadspersoneel maar niet voor personeelsleden van het OCMW.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig