KBC verhoogt kapitaalbuffer met 3,5 miljard
Foto: © Wouter Van Vooren
Een kapitaalinjectie van 3,5 miljard, onderschreven door de overheid, brengt de tier one van KBC op 10,7%. Daarmee zit de kapitaalnorm van KBC opnieuw bij die van de Europese topspelers zoals voorheen. De kapitaalinjectie verwatert het zeggenschap van de aandeelhouders niet. De operatie gelijkt heel sterk op die van vorige week bij ING.
De extra kapitaalbuffer is nodig omdat de markt sinds kort banken dwingt hogere risicobuffers aan te leggen. De operatie zou afgerond worden nog voor de beurzen maandag open gaan.

Doordat premier Leterme en minister van Financiën Reynders in het buitenland zitten is het nog afwachten of het akkoord politiek nog deze namiddag bekrachtigd kan worden. KBC hoopt in elk geval te vermijden dat morgenochtend de handel in het aandeel niet gewoon kan hervatten.

Voor de injectie van 3,5 miljard euro bij KBC is zoals verwacht leentje buur gespeeld bij ING. Die groep haalde vorige week 10 miljard op via een nieuw instrument dat de zeggenschap van de bestaande aandeelhouders niet verwatert en de intekenaars toch een stevig rendement geeft waarvan de omvang varieert in functie van het al dan niet betalen van een dividend. Het ging toen om een minimumcoupon van 8,5%.

Dergelijke instrumenten komen in aanmerking voor de berekening van het kernkapitaal (de risicobuffer) die banken moeten hebben.

KBC voldoet ruimschoots aan de oude normen, gebaseerd op Bazel II maar doordat steeds meer banken al dan niet met staatssteun onder druk van de markt hun stootkussen verstevigen en boven de huidige Bazel II-normen gaan, is er de facto een nieuwe kapitaalnorm in de markt. Het feit dat steeds meer banken hun ratio's versterkten via overheidsinjecties, dwingt op zich goed gekapitaliseerde groepen als KBC om dat ook te doen. Grote bedrijven, pensioenfondsen en andere institutionelen neigen immers naar een voorkeur voor banken met staatsgarantie of banken die hun kapitaalbuffer verhoogd hebben. 'Om geen concurrentieel nadeel op te lopen, moesten we volgen', zei een betrokkene.

Na de nieuwe injectie staat de tier-1 van KBC (stootkussen om kredietverliezen op te vangen) op 10,7%, de zogenaame core tier-1 komt boven de acht procent uit. De definitieve cijfers hangen af van de mate waarin het kapitaal verdeeld wordt tussen de bank en de verzekeraar waar eveneens de solvabiliteit verhoogd wordt.

Het hogere stootkussen stelt de groep ook in staat om eventueel druk op zijn tweede thuismarkt, Centraal-Europa, op te vangen.

De kostprijs van de kapitaalversterking is al bij al relatief beperkt. Als de overheid intekent op papier dat bijvoorbeeld 8,5% rente opbrengt en KBC belegt dat geld in staatsobligaties die 4% rente afwerpen, betekent dit na fiscaliteit een kost van 2% tot 3%. Per 1 miljard euro gaat het dan om maximaal 30 miljoen euro. Voor de overheid is het een winstgevende zaak.

De vaste aandeelhouders van KBC (families, de Boerenbond en KBC Ancora) doen niet mee. Volgens een bron was het makkelijker om met één partij (de overheid) een akkoord af te sluiten dan met tientallen partijen (als gevolg van de talrijke families in het kapitaal). De kwestie van de evenwichten tussen de families is daardoor gevrijwaard.