GENT - Zaterdag is Gent als eerste stad in België gestart met het systematisch uittesten van snelheidsbegrenzers in voertuigen. Gedurende zes maanden rijden in Gent 34 wagens en drie lijnbussen rond met een ISA-systeem (Intelligente Snelheidsaanpassing) dat is overgenomen uit Zweden. Wanneer de maximum snelheid wordt overschreden, oefent het gaspedaal tegendruk uit.
Het proefproject met dit 'halfopen' systeem moet nagaan of het een positieve invloed heeft op het rijgedrag en het comfort van de chauffeur. De snelheidsbegrenzer kost zo'n 5.000 euro en werd geïnstalleerd in 20 privé-wagens van vrijwilligers, 14 voertuigen van bedrijven en overheidsinstellingen zoals stad en provincie en in 3 bussen van de Openbare Vervoersmaatschappij De Lijn.

ISA-systemen werden al uitgebreid getest in het buitenland. In België dateren de eerste demonstraties van maart 2001. Het meest ambitieuze proefproject werd in Zweden uitgevoerd, waar duizenden chauffeurs ISA konden testen.

De Gentse schepen van mobiliteit, Karin Temmerman (SP.A), hoopt dat het systeem op termijn wettelijk verplicht wordt. Daarvoor moet eerst een technische en juridische omkadering komen, zoals ook tijdens de voorstelling aangegeven werd door het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV).