BRUSSEL - Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel heeft ,,met grote opluchting" kennis genomen van de ontknoping van de gijzeling in Moskou. Michel veroordeelt ,,elke vorm van terrorisme, zelfs als daaraan politieke motieven ten grondslag liggen, en zeker als die motieven ontbreken of vermengd worden met banditisme". Dat staat in een mededeling zaterdagmorgen.
Volgens Michel hadden de gijzelnemers elke opening voor een onderhandelde oplossing verworpen. Derhalve bleef er geen alternatief over ,,dan in te grijpen met een interventie, die overigens snel is gebeurd en tot een vlugge ontknoping heeft geleid", luidt het.

,,Ik blijf erbij dat de oplossing van het Tsjetsjeense vraagstuk politiek moet zijn, wat op geen enkele wijze afbreuk doet aan het recht om met geweld op te treden als de veiligheid van burgers op het spel staat", besluit de minister.