'De inspanningen van Europa om de emissie van broeikasgassen terug te dringen, zijn nutteloos als het Westen China niet kan overtuigen om ook maatregelen te nemen.' Dat heeft Karim Ahmed, directeur van het Internationale Programma van de NCSE in Washington, donderdagavond gezegd tijdens een lezing in Leuven.
Karim Ahmed staat aan het hoofd van de Amerikaanse National Council for Science and the Environment. Hij was in Leuven op uitnodiging van Argus, het milieupunt van KBC en Cera.

Ahmed wees erop dat de CO2-uitstoot in China jaarlijks met 9 tot 10 procent stijgt en thans het niveau van de VS bereikt heeft.

'China is verantwoordelijk voor tweederde van de CO2-toename op deze planeet sinds 2000. In het Westen kunnen wij nog zoveel doen als we willen, maar ook in landen als China, India, Pakistan en andere opkomende economieën in ontwikkelingslanden zal er iets moeten gebeuren', aldus Ahmed, die zelf van Pakistaanse afkomst is.

'Gesprekken met landen als China kunnen enkel lukken als het Westen zijn historische bijdrage tot de huidige opwarming en zijn nog steeds veel hogere CO2-uitstoot per inwoner erkent. Men moet er ook oog voor hebben dat deze samenlevingen wegens de heersende armoede nood hebben aan ontwikkeling', aldus Ahmed.

Hij pleitte er onder meer voor dat het Westen deze landen helpt via alternatieve technologieën de CO2-uitstoot terug te dringen en zelf het voorbeeld geeft met betrekking tot verandering van levensstijl.

Opwarming: tijd dringt

Om de opwarming van de aarde, die stilaan dramatische proporties aanneemt, tegen te gaan, ziet Ahmed vier oplossingen. 'In de eerste plaats moet CO2 uit de lucht gehaald worden en gestockeerd in de ondergrond, iets wat ook in China perfect mogelijk is.'

'Daarnaast zijn er de geconcentreerde zonne-energieprojecten. In Californische woestijn start een dergelijk project met 30.000 toestellen. Deze technologie zou tegen 2050 heel de VS kunnen voorzien van elektriciteit.

Voorts zie ik veel heil in de hybride elektrische wagens die men kan inpluggen en cellulose-biodiesel op basis van niet-voedselgewassen'.

20 jaar

Ahmed waarschuwde er voor dat uit tal van data blijkt de opwarming van de aarde almaar versnelt en voorspellingen steeds dienen bijgesteld. 'De volgende 20 jaar moeten we echt drastische maatregelen nemen, anders weet ik niet in welke wereld we zullen terechtkomen'.

Ahmed wees hierbij op het versneld smelten van gletsjers en het noordpoolijs. Hij stelde immense gezondheidsproblemen te verwachten door de toenemende warmte, wijzigingen op vlak van voedselproductie, verslechterende luchtkwaliteit, stijgend aantal infectieziekten en stormen.