Volg vanaf 14u de BHV-commissie op de voet
De kamercommissie Binnenlandse Zaken buigt zich vanmiddag opnieuw over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Zoals verwacht gaan de Franstaligen volop voor vertragingsmanoeuvres, in de hoop hun eigen voorstellen op de agenda te krijgen.
14u17

Al na enkele minuten begint de verwachte procedureslag: de Franstaligen vragen meteen om met de BHV-besprekingen te wachten tot 9 oktober, wanneer de plenaire vergadering hun wetsvoorstellen kan goedkeuren. Ze vragen 'een sereen debat'. De Vlamingen zien dat niet zitten, en dringen aan op directe behandeling van de - Vlaamse - voorstellen.

14u30

De discussie blijft steken in het afspreken van de procedure voor de zitting. Rik Daems (Open VLD) spreekt de Waalse partijen toe: 'Uw vrijheid van meningsuiting is toch niet in het gedrang? U kan tussenkomen of amendementen indienen?

Thierry Giet (PS): 'Heel vriendelijk van u, maar voor de kwaliteit van het debat willen we wachten.'

Commissievoorzitter Pieter De Crem (CD&V): 'Ik kan niet anders dan het reglement toepassen. De commissie kan niet wachten.'

14u55

De discussie over de toepassing van het reglement sleept nog steeds aan. Ivan Mayeur (PS) komt tussen met een lang uitgesponnen betoog over de procedure. 'We zijn tot nu toe sereen gebleven met de Franstaligen. Ik vraag niet alleen de uitbreiding van Brussel maar ook van de werkwijze van deze commissie. We moeten ook de Franstalige voorstellen meteen behandelen.'

15 u03

Bart Laeremans (Vlaams Belang): 'Het is nu een klein uurtje geleden dat we vroegen om de discussie over het reglement af te ronden. Het reglement geldt ook als het de Franstaligen niet aanstaat.'

15u06

Rik Daems: 'Ik bewonder de Franstalige verbetenheid, maar we moeten verder met de normale werking.'

15u18

François-Xavier de Donnea (MR): 'Ik vraag de schorsing van de zitting om juridisch advies over de zaak te laten inwinnen.'

15u22

De discussie sleept maar aan, De Crem weigert te schorsen, de gemoederen raken verhit.

15u26

Filip De Man (Vlaams Belang) zegt dat de reglementen voor iedereen gelden. Olivier Mangain (FDF) loopt de commissie binnen met een halve meter dossiers onder de arm.

15u33

Er wordt gestemd over de procedure. De Vlamingen stemmen allemaal voor. Alle Franstaligen stemmen tegen.

15u37

PS en CDH verlaten de commissie. De MR-leden blijven aarzelend achter.

15u48

De besprekingen beginnen. Vlaams Belang licht toe waarom de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst moet worden.

16u

De commissie loopt leeg. Er bevinden zich meer parlementsleden op de gang dan binnen. Leden van PS, MR en CDH geven radio- en tv-interviews. Michel Doomst (CD&V), burgemeester van Gooik (Vlaams-Brabant) en vurig pleitbezorger van de splitsing van BHV, licht binnen zijn standpunt toe.

16u20

De acht verschillende wetsvoorstellen worden toegelicht door de Vlaamse indieners. Ondertussen zijn zowel PS als CDH teruggekeerd naar de zaal. Hans Bonte (SP.A) vervult zijn rol van toekomstig oppositielid nu al, hij vraagt De Crem er tempo in te houden: 'Voorzitter, ik hoor dat de broodjes die besteld waren geannuleerd zijn. Doen we dan toch niet door tot de stemming?', vraagt hiij plagerig.

16u25

Voorzitter Pieter De Crem is niet duidelijk over de broodjes, zijn ze nu geannuleerd of niet?

16u30

Carl Devlies (CD&V) houdt een lang uitgesponnen tussenkomst. De christendemocraten zijn duidelijk aan het temporiseren. 'Ik begrijp de Franstalige angst voor de splitsding van BHV niet. We hebben de universiteit van Leuven toch ook gesplitst, met vruchtbare afloop?'

16u35

De woordvoorder van De Crem is formeel: de broodjes zijn geannuleerd. De inleiding van de wetstvoorstellen is ondertussen afgelopen.

Corinne de Parmentier (MR) vraagt om de bespreking om vijf uur op te schorten om vieringen in de aanloop naar het Feest van de Franstalige Gemeenschap, dat morgen plaatsvindt, bij te kunnen wonen. De Vlamingen reageren boos, maar De Crem gaat akkoord. 16.38 Hans Bonte maakt zich boos: 'De wetsvoorstellen zijn met hoogdringendheid ingediend. Dit is geen manier van werken.' De SP.A'er vraagt duidelijkheid over de timing voor de volgende weken.

Filip De Man (Vlaams Belang) zegt dat de 'Franstaligen kunnen feesten zoveel ze willen, maar dat feest is morgen pas'. De Parmentier reageert dat er vandaag al heel wat vernissages zijn in Brussel.

16u40

Pieter De Crem roept de commissie op tot sereniteit. Hij wil een stemming houden. De punten 'volgende week voortgaan' en 'vandaag stoppen op 17 uur' worden in één stemming gegooid. Net voor de stemming laat Michel Doomst zich nog eens horen: 'We zijn al heel ver geraakt.' De commissie antwoordt met algemeen hoongelach.

CD&V, Open VLD'er Rik Daems en de Franstalige partijen stemmen voor. N-VA onthoudt zich, net zoals Luk Van Biesen (Open VLD). De andere Vlaamse partijen stemmen tegen.

16u50

Omdat iemand plots opmerkt dat het moeilijk stemmen is over twee voorstellen tegelijk, wordt er een tweede stemming gehouden. Nu is de vraag alleen of 'we over zeven minuten stoppen', aldus De Crem. Open VLD en Groen! onthouden zich. CD&V en de Franstalige partijen stemmen voor, N-VA, Vlaams Belang, SP.A en Lijst Dedecker stemmen tegen. De zitting is afgelopen.

Open VLD'er Luk Van Biesen is niet tevreden. 'We zijn onder de lat doorgegaan. Er was geen reden om te stoppen. Vorige keer waren wij de 'slechte Vlamingen', deze keer lijken de rollen omgedraaid.'

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig