BRUSSEL _ De vakbonden en directie van Sabena hebben deze namiddag in aanwezigheid van minister van Arbeid en Tewerkstelling Laurette Onkelinx een akkoord bereikt over de sociale maatregelen van het businessplan. Dat heeft de minister bekendgemaakt.
Vakbonden en directie raakten het na een marathononderhandeling dan toch eens over een consensustekst die kan uitmonden in een akkoord over het businessplan. Over de inhoud van de tekst, die nog aan een referendum moet onderworpen worden, is weinig bekend.

Minister van Arbeid en Tewerkstelling Laurette Onkelinx bemiddelde vanmorgen de onderhandelingen te bemiddelen. Gedurende een viertal uur sprak ze met zowel de vakbondssecretarissen als afgevaardigden van de directie.

De minister toonde zich achteraf tevreden. Volgens haar heeft ,,iedereen inspanningen gedaan''.

De eis van de vakbonden om het brugpensioen vanaf 50 jaar toe te passen, is volgens Onkelinx onmogelijk. De minister kwam wel over de brug met een nieuwe regeling. Zo wil ze voor een beperkt aantal werknemers een fin de carrière-formule uitwerken vanaf 48 jaar en ouder. Ook de premie bij vrijwillig vertrek werd op vraag van de vakbonden verhoogd.

Volgens de vakbonden gaat het om een ,,aanvaardbare tekst''. ,,Er zit iets in, evenwel minder dan we verwacht hadden'', aldus een vakbondsafgevaardigde. ,,We verdedigen dit plan niet, het is wachten op de beslissing van het personeel''.

Later deze namiddag bogen directie en vakbonden zich over de modaliteiten van het referendum. Er bestaat evenwel de vrees, vooral bij de directie, dat de personeelsraadpleging niet op tijd - voor 3 oktober, dag van de aandeelhoudersvergadering - zal afgerond zijn.

Vakbonden en directie hebben de onderhandelingen van het referendum rond half vijf stopgezet zonder akkoord. Knelpunt is de formulering van de vraag.

De gesprekken worden morgen om 10.00 uur verdergezet. Het is de bedoeling dat vakbonden en directie van Sabena onder supervisie van de sociaal bemiddelaar, tegen morgenmiddag de vraag hebben geformuleerd die bij referendum aan het personeel zal worden voorgelegd. Dan kan onmiddellijk met het versturen van de brieven worden begonnen. Het referendum zal worden voorgelegd aan het personeel van de nv Sabena en nv DAT.

Willockx

Freddy Willockx heeft vandaag aan Europees commissaris voor Transport Loyola de Palacio meegedeeld dat het sociaal akkoord bij Sabena in geen enkel opzicht een bijkomende inbreng van de Belgische Staat in Sabena meebrengt.

De behandeling van de hangende dossiers bij de Europese Commissie zal dan ook niet beïnvloed worden door dit akkoord, aldus Willockx. Het bereikte sociaal akkoord kadert binnen de voorziene budgettaire enveloppe van 17 miljard frank waarbij aan de verhouding 60-40 (verhouding privé-publiek) niet wordt geraakt.

De Europese Commissie moet de kapitaalinjectie van 17 miljard frank door de twee aandeelhouders van Sabena, de Belgische staat en Swissair, nog goedkeuren. Om een Europese njet te voorkomen werd Freddy Willockx deze week door de Belgische regering ingeschakeld.