BRUSSEL - De Brusselse rechtbank heeft beslist dat de piloten van Sabena opnieuw mogen staken. De rechter verklaarde het verzet van de pilotenvereniging Beca tegen het stakingsverbod, ontvankelijk. Begin september veroordeelde de handelsrechter elke staking van de piloten en eiste een dwangsom bij verdere acties. De Sabena-piloten hebben al laten weten dat ze opnieuw actie willen voeren.
Het stakingsverbod op straffe van een dwangsom van 100.000 frank (2.479 euro) per dag voor elke stakende piloot en 1 miljoen frank (24.790 euro) per dag voor Beca, kwam er naar aanleiding van de pilotenstaking op 6 en 7 september. Die acties kostten de Sabena-groep ruim 280 miljoen frank (7 miljoen euro). Omdat het een onaangekondigde staking was, strandden die dag in Zaventem duizenden passagiers.

Aanleiding voor de actie was de weigering van de Sabena-directie om te antwoorden op vragen over het herstructureringsplan-Müller. Volgens Sabena misbruikten de piloten het stakingsrecht.