BRUSSEL _ De vertegenwoordigers van 'Snac', de liberale vakbond van het cabinepersoneel van Sabena, hebben deze ochtend rond half zes de onderhandelingen verlaten omdat ze het niet eens zijn met de andere vakbonden over de te nemen sociale maatregelen.
'In tijden van arbeidsduurvermindering kunnen wij geen arbeidsduurvermeerdering aanvaarden. Diegenen die blijven zullen meer moeten werken voor minder geld.' zegt Jacques Van der Zee van Snac.

Volgens de andere vakbonden is Snac vooral verontwaardigd over twee punten: het voorstel van de andere bonden om een verplicht brugpensioen op 52 in te voeren en de weigering door de andere bonden van haar eigen voorstel om een arbeidsduurvermindering te koppelen aan een loonsinlevering van 5 tot 10 procent, naargelang de ouderdom van het contract.

De vaste vertegenwoordiger van de liberale vakbond neemt wel deel aan de onderhandelingen die intussen voortduren.