Tegen 2060 zal het aantal inwoners in België stijgen tot 12 294 000. Dat suggereren projecties die Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, dinsdag heeft gepubliceerd.
Momenteel wonen er volgens Eurostat 10,656 miljoen mensen in België. Tot 2060 zullen er in ons land 6,45 miljoen baby's het levenslicht zien. Anderzijds zullen er 6,47 miljoen mensen overlijden. De toename van de bevolking wordt dus gedreven door immigratie. Tot 2060 zou de netto migratie stijgen met 1,65 miljoen.

België is volgens de projecties één van de dertien EU-lidstaten waar het aantal inwoners tegen 2060 zal toenemen. De stijgingen zijn vooral spectaculair in Cyprus (+66 pct), Ierland (+53 pct), Luxemburg (+52 pct) en Groot-Brittannië (+25 pct).

Met 77 miljoen inwoners zal Groot-Brittannië tegen 2060 Duitsland onttronen als de lidstaat met het grootste aantal inwoners. Groot-Brittannië is niet alleen één van de weinige landen waar het aantal geboortes het aantal overlijdens zal overstijgen, maar het land zal ook te maken krijgen met een netto migratie van 7,7 miljoen.

Duitsland daarentegen is de enige 'oude' lidstaat van de EU waar het aantal inwoners zal afkalven, van de huidige 82,1 miljoen tot 70,7 miljoen inwoners. Volgens de projecties zouden er in Duitsland tot 2060 slechts 32 miljoen geboortes plaatsvinden, tegenover 51 miljoen overlijdens.

Het zijn echter vooral de Oost-Europese landen die rekening moeten houden met een krimpend aantal inwoners. De scherpste dalingen worden verwacht in Bulgarije (28 pct), Letland (26 pct), Roemenië (21 pct) en Polen (18 pct). Zo zou het Poolse inwonersaantal krimpen van de huidige 38,1 tot 31,1 miljoen. Spanje, dat momenteel net als Polen wordt aanzien als een middelgrote EU-lidstaat, zou dan weer een stijging tot bijna 52 miljoen inwoners noteren.

In de huidige EU van 27 lidstaten zou het inwonersaantal stijgen van de huidige 495 miljoen tot 521 miljoen in 2035. Nadien zou het aantal inwoners opnieuw dalen tot 506 miljoen in 2060.

2015 wordt volgens de projecties van Eurostat een belangrijk kantelmoment. Vanaf dan zou het aantal overlijdens het aantal geboortes overstijgen en zou de natuurlijke aangroei van de bevolking stoppen. Dan wordt immigratie de drijvende kracht, maar na 2035 zou ook migratie de natuurlijke afkalving van de bevolking niet meer kunnen compenseren.

Intussen wordt de Europese bevolking steeds ouder. Momenteel is 17 procent ouder dan 65 jaar. Dat aandeel stijgt tot 30 procent in 2060. Het aandeel van de mensen ouder dan 80 jaar zal volgens de projecties stijgen van 4,4 tot 12,1 procent in diezelfde periode.

De Europese instellingen en de lidstaten kunnen deze cijfers gebruiken bij de voorbereiding van hun beleid inzake openbare financiën, pensioenen, gezondheidsuitgaven, etcetera. Eurostat beklemtoont wel dat het gaat om projecties, gebaseerd op een aantal parameters en uitgaande van een ongewijzigd beleid. De cijfers moeten met de nodige voorzichtigheid bekeken worden.