De economische crisis heeft het verkeer sterk afgeremd. De hogere brandstofprijzen of de crisis hebben echter geen merkbaar effect tijdens de ochtend- en avondspits. Dat concludeert mobiliteitsclub VAB op basis van eigen onderzoek en een vergelijking met cijfers van het Vlaams gewest.
Minder vrachtwagens, meer auto's

De mobiliteitsclub vergeleek de verkeersdrukte van 2009 met 2008 voor de periode maart tot en met juni en stelde vast dat het aantal vrachtwagens op autosnelwegen afnam met 7 tot 10 procent.

Voorts nam het aantal personenwagens op autosnelwegen licht toe op werkdagen en tijdens weekends. Maar net zoals in 2008 viel de sterke groei van de voorgaande jaren - tot bijna 4 procent in 2006 - wel stil, aldus de VAB.

Tijdens de ochtend- en avondspits nam de filezwaarte (een combinatie van de filelengte met de duurtijd ervan) op de autosnelwegen niet af. Dit wijst erop dat de filezwaarte hetzelfde bleef ondanks de daling van het aantal vrachtwagens op de weg, aldus de VAB.

Avonds rustiger door daling horecabezoek?

Tot slot was er een opmerkelijke daling met 8,9 procent van het weekendverkeer na 19 uur op het secundaire wegennet. Het aantal personenwagens op de snelwegen en secundaire wegen stijgt op werkdagen en tijdens weekends van 's morgens tot 15 uur. In de namiddag begint het aantal wagens af te nemen. De daling tekent zich het sterkst af tijdens de weekends en vooral vanaf 19 uur.

De VAB koppelt deze vaststelling aan berichten over het dalende horecabezoek en de stijging van het aantal faillissementen in die sector. De organisatie stelt zich de vraag of de Belgen minder vaak op restaurant of café gaan.

VAB: Is Vlaanderen klaar voor meer verkeer?

De mobiliteitsclub verwacht voorts bij het heropleven van de economie een sterke groei van het personen- en goederenverkeer over de weg. De VAB is bezorgd en stelt zich de vraag of Vlaanderen wel voorbereid is om de toekomstige verkeersaangroei te verwerken. 'Zonder hogere brandstofprijzen of economische crisis was er geen rem geweest op de mobiliteitsgroei en zou de filezwaarte nu reeds zijn toegenomen. 2008 en 2009 bieden ons slechts een adempauze om ons beter voor te bereiden op de toekomst', luidt het.