BRUSSEL - De verdediging van de twee beschuldigden in het Rwandaproces stelt de geloofwaardigheid in vraag van twee Rwandese getuigen in het proces. Volgens de beschuldigden hebben de twee ook druk uitgeoefend op de andere getuigen en hun getuigenissen beïnvloed.

Daarnaast kaart de verdediging aan dat alle getuigen uit Rwanda samen gelogeerd zijn in België, ongeacht of ze al hebben getuigd in het proces. De advocaten vroegen het hof om dit te onderzoeken. De assisenvoorzitter beliste alvast om de twee getuigen opnieuw te verhoren.

De raadsman van beschuldigde Etienne Nzabonimana, meester Cédric Vergauwen, pleitte dat hij wist dat in de legerkazerne waar de verschillende getuigen logeren, gepraat wordt over de grond van de zaak. Daarbij zouden de getuigen Innocent Zitoni en Didace Nyirinkwaya geprobeerd hebben de andere getuigen te beïnvloeden.

De twee mannen getuigden voor het hof over de betrokkenheid van Nzabonimana bij de slachtpartijen in Kibungo. Daar zouden tussen 7 en 22 april 1994 ongeveer 50.000 personen zijn gedood. De advocaat begrijpt overigens niet waarom Innocent Zitoni in de legerkazerne logeert terwijl hij in Brussel is gedomicilieerd. Bovendien vindt hij het vreemd dat hij zich nog geen burgerlijke partij heeft gesteld in de zaak hoewel hij familieleden verloor in de genocide.

Ook de aanwezigheid in de kazerne van Didace Nyirinkwaya, procureur in Kibungo van 1997 tot 1999 en lid van het parket-generaal ten tijde van de rogatoire commissies door België naar Rwanda, gaat volgens de verdediging te ver. ,,Dit is een vorm van druk. Hoe kunnen de getuigen zich vrij uitdrukken onder dergelijke controle?'' vraagt meester Gilles Vanderbeck, advocaat van Samuel Ndashyikirwa zich af.

Het openbaar ministerie wees erop dat de verdediging vooraf op de hoogte werd gebracht van wie waar zou logeren tijdens het proces. ,,De reactie van de verdediging is hypocriet. Ook in Rwanda wonen nog veel getuigen die al 11 jaar lang over de feiten praten'', stelde advocaat-generaal Winants.

Getuige Zitoni verklaarde daarop onder eed dat hij nooit druk uitoefende op wie dan ook. Wel gaf hij toe dat de getuigen onder elkaar over de zaak praten ,,zoals over andere dingen''. Hij legde ook uit dat hij momenteel eigenlijk terug in Rwanda woont. Wel zou hij binnenkort de kazerne verlaten om bij zijn zus in Schaarbeek te gaan logeren.

Didace Nyirinkwaya wordt morgen verhoord.