BRUSSEL - De groei van de Belgische economie zal dit jaar terugvallen tot 1,7 procent. Dat zegt het Planbureau in zijn economische vooruitzichten 2005-2010.

Daarmee blijft het Planbureau boven het groeicijfer dat de OESO deze week bekendmaakte. Deze internationale organisatie had het over een groei van 1,3 procent. ,,Met de nulgroei in het eerste kwartaal en het dalend ondernemersvertrouwen zitten we met 1,7 procent vermoedelijk aan de bovenkant van de groeivork,'' zegt Henri Bogaert van het Planbureau. De studie werd eind april afgerond.

In 2006 zal de groei aantrekken tot 2,6 procent dankzij meer overheidsinvesteringen in het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen en een hoger beschikbaar inkomen van de gezinnen door de hervorming van de personenbelasting. In de jaren 2007-2010 zal de groei schommelen rond het potentieel van 2 procent.

In de komende zes jaar komen er ongeveer 220.000 banen bij. Er zullen meer vrouwen en 50-plussers op de arbeidsmarkt komen. Maar de werkloosheidsgraad neemt slechts langzaam af.

Bij ongewijzigd beleid stevent de overheid af op een begrotingstekort van 1,5 procent in 2006. Het primair overschot neemt de komende jaren sterk af. De regering zal structurele maatregelen moeten nemen om dat eventueel tekort weg te werken.