LONDEN - Een Brit heeft 25 jaar onschuldig in de gevangenis gezeten. Het hof van beroep in Londen heeft zijn vonnis van 1978 nu ongedaan gemaakt. Paul Blackburn (41) werd destijds als 15-jarige wegens moordpoging op een 9-jarige jongen veroordeeld.

De rechtbank kwam tot het besluit dat de toenmalige verhoormethodes ontoelaatbaar waren. Een deskundige zei dat de politie destijds zo meedogenloos te werk was gegaan dat iedereen wel zou bekend hebben, zeker een jeugdig persoon. Het woordgebruik in zijn getuigenis wijst er overigens op dat Blackburn die niet alleen heeft geformuleerd.

,,Ik ben nog steeds razend", zei Blackburn, die de 25 jaar in 18 verschillende gevangenissen heeft doorgebracht. Omdat hij zijn veroordeling altijd heeft betwist, bleef hij veel langer in hechtenis dan gewoonlijk. De overheid bestempelde hem immers als niet voor rede vatbaar.

,,Normaliteit is een vreemd woord als je 25 jaar lang als een beest bent behandeld", zei Blackburn, die nu schadevergoeding gaat eisen.