IEPER - Ook de correctionele rechtbank van Ieper is van oordeel dat de opnames voor het VTM-programma ,,De Zware Voet'' een inbreuk zijn op de privacy van de chauffeurs en de rechten op een eerlijk proces in het gedrang brengen. Vijf chauffeurs kregen daarom de vrijspraak. Een zesde chauffeur kreeg de vrijspraak omdat de feiten verjaard zijn.

De correctionele rechtbank volgde de stelling van de politierechter. Volgens de rechters heeft het vertonen van het beeldmateriaal mogelijk educatieve nevenwaarde. De rechter vindt het maar logisch dat een commercieel televisiestation commerciële motieven heeft, maar hij heeft toch bedenkingen.

,,Ondanks de goede bedoelingen dreigen de politiediensten hand- en spandiensten te verlenen aan een formule die voor het productiehuis relatief goedkoop is, maar anderzijds garant staat voor in economische termen zeer valabele kijkcijfers. Op bepaalde ogenblikken kan dit neigen naar sensatiezucht'', staat in het vonnis.

Bovendien stelt de rechtbank de vraag of de overtredingen niet beïnvloed werden door de achteroprijdende anonieme wagen van het productiehuis met de agenten en de cameraploeg aan boord. Het is niet uitgesloten de chauffeurs dat in de gaten kregen en aanvoelden dat ze ,,achtervolgd in plaats van gevolgd'' werden. De rechter sluit niet uit dat de bestuurders daardoor anders hebben gereageerd.

Als de politie in de toekomst een dergelijke samenwerking wil, is het volgens de rechter noodzakelijk dat de integrale gang van zaken (zoals het gebruik van het beeldmateriaal) door elk van de betrokkenen duidelijk wordt afgesproken en opgetekend.