Somers trekt toch Antwerpse lijst Open Vld
Foto: rr
BRUSSEL - Niet Europees parlementslid Dirk Sterckx, maar partijvoorzitter Bart Somers zal bij de federale verkiezingen van 10 juni de Antwerpse lijst van Open Vld trekken. De switch tussen beiden komt er op uitdrukkelijke vraag van het partijbestuur. De partij komt daarmee terug op een beslissing van pas drie dagen terug. ,,Het was een collectieve vergissing die we vandaag recht zetten'', aldus Somers.
Vrijdag raakte bekend dat Sterckx de Antwerpse lijst zou trekken. Hij voegde er evenwel meteen aan toe dat het niet zijn bedoeling was in de Kamer te zullen zetelen. ,,Ik was bereid de kamerlijst te trekken, omdat het een belangrijke campagne is en we een aantal dingen te verdedigen hebben die uniek zijn. Maar er zat een zwakheid in mijn lijsttrekkerschap'', geeft Sterckx maandag toe.

Daarom neemt partijvoorzitter Somers zijn plaats in. Somers stelde dat hij al vrijdagavond besefte dat er een andere oplossing voor de Antwerpse knoop moest worden gezocht. ,,We geven graag toe dat er een ontbrekend element zat in de kandidatuur van Dirk Sterckx dat inderdaad onverdedigbaar en niet-compatibel was met onze principes. We zetten dat vandaag recht'', stelt Somers.

Zelf hield hij de voorbije weken de boot af om zelf bovenaan de lijst te gaan staan, onder meer omdat hij de inwoners van Mechelen het signaal wilde geven dat hij burgemeester van de Dijlestad wilde blijven. In 2003 had Somers overigens ook gezegd in Mechelen te zullen blijven, maar na het vertrek van Patrick Dewael naar de federale regering, werd hij wel Vlaams minister-president.

Maandag ging hij toch overstag, officieel nadat het partijbestuur hem uitdrukkelijk en unaniem had verzocht om de lijst te trekken. Het bestuur ,,respecteert en erkent'' dat hij in elk geval burgemeester van Mechelen zal blijven.

Somers voegt er ook aan toe dat, mocht er een ander sterk federaal kopstuk zijn om in Antwerpen uit te spelen, hij graag een stap opzij zou zetten. Hij weerlegt echter dat de gang van zaken op bloedarmoede binnen de Antwerpse liberale rangen wijst. ,,Er zijn vele sterke figuren, ook parlementsleden'', dixit Somers. Hij citeerde naast hemzelf Dirk Van Mechelen, Marleen Vanderpoorten en Dirk Sterckx, maar die zijn actief op respectievelijk het Vlaamse en Europese niveau.

De partijvoorzitter ontkent ook dat hij gedwongen werd om de lijst te trekken. De ,,goesting'' om campagne te gaan voeren, was altijd aanwezig. Normaliter zou Somers fungeren als lijstduwer en als voorzitter zou hij zich sowieso niet afzijdig houden. Sterckx benadrukte nog dat het partijbestuur geen bakken kritiek spuide op de partijtop. Het was een open, zakelijk gesprek en een heel koele analyse van de voor- en nadelen van mijn lijsttrekkerschap", aldus het Europees parlementslid. Hij spreekt ook tegen dat hij zich kandidaat heeft gesteld voor een ministerpost. Dat zou van weinig respect voor de Antwerpse kiezer getuigen, luidde het. LOD/(AHO) . 261529 FEB 07