Verwilghen herinnert Suez aan ,,Pax Electrica''
BRUSSEL - De bezorgdheid van minister van Energie Marc Verwilghen gaat vooral uit naar de situatie op de Belgische markt. Dat zegt de minister in een reactie op de fusie tussen Suez en Gaz de France. De operatie mag geen nadelige gevolgen hebben voor de consument.
De fusie sluit aan bij het Europese beleid om tot een intensievere samenwerking te komen over de grenzen van de lidstaten heen en de minister juicht dit ook toe.

Verwilghen benadrukt wel dat de fusie geen afbreuk mag doen aan de uitvoering van de 'pax electrica'. De verplichte verkoop van niet-benutte sites, de aanstelling van een regeringscommissaris en de uitwerking van de stroombeurs Belpex vormen absolute prioriteiten voor zijn beleid en bevinden zich in een finale fase, luidt het.

De minister stelt ook dat de impact voor de eindafnemers van gas en elektriciteit nader onderzoek verdient. Er is het advies van de Creg en Verwilghen zal als minister bevoegd voor mededinging de operatie samen opvolgen met de Belgische en Europese mededingingsautoriteiten.

,,De operatie mag voor de consument geen nadelige gevolgen hebben'', stelt Verwilghen, die medio maart de detailstudie van de Creg over de Belgische tarieven verwacht en zegt op basis daarvan gepaste maatregelen te zullen nemen