Holbewoners vielen op blondines
Foto: Ivan Put
BRUSSEL/LONDEN - Dat veel heren de voorkeur geven aan blondjes weten we al lang, mede dankzij tientallen Hollywoodfilms en nog meer pin-upkalenders. Maar nu meldt de Sunday Times dat die voorkeur voor blond al veel langer bestaat dan film of foto. Zelfs de holbewoners bleken namelijk al sterk te zijn aangetrokken door vrouwen met blond haar en als het even kon nog blauwe ogen.
Op de vraag waarop blondjes meer plezier hebben, heeft de Canadese antropoloog Peter Frost, wiens onderzoek deze week wordt gepubliceerd in het vakblad Evolution and Human Behavior, namelijk een wetenschappelijk antwoord gevonden.

De blonde vrouw ontstond volgens zijn studie zo'n 10.000 jaar geleden, tijdens de ijstijd dus, in het noorden van Europa en was dat geen evolutionair toeval. De blonde haren vielen namelijk op en vormden daarmee een troefkaart in de hevige concurrentiestrijd die vrouwen uitvochten om de destijds schaarse mannen. Tot dat moment hadden mensen ook in noordelijke contreien donkerbruin haar en bruine ogen (in de rest van de wereld nog altijd het overheersend kleurenpatroon).

Lichtgekleurd haar, dat oorspronkelijk ontstond als een eerder uitzonderlijke mutatie, bleek al snel even zeldzaam als nuttig te zijn. In Noord-Europa vormden kuddes mammoeten, rendieren, bisons en paarden toen zowat de enige voedingsbron, en de jacht daarop hield de mannen niet alleen lange periodes van huis, maar kostte velen van hen ook het leven. En tegen die veel-vrouwen-weinig-mannen achtergrond bleken de aanvankelijk zeldzame blondjes sterk te staan omdat ze zo opvallend waren. Dat leidde volgens Frost tot een natuurlijke selectie ten gunste van blond haar en dus werden blondjes talrijker maar daarom nog niet minder gevraagd.

Om voedsel draaide het allemaal, in die pre-zwaarlijvigheidsdagen. Want daarvoor moest in de koudere streken van Noord-Europa hard gewerkt en gevochten worden. Op de vroegere ijsvelden groeide namelijk vooral gras en mos, uitstekend geschikt voor grazende dieren, maar minder voor mensen. Daarom werden die Europese mannen gedwongen op jacht te gaan en hielden hun vrouwen zich intussen bezig met het bouwen van hutten en het maken van kleren. In Afrika konden de vrouwen voor voedsel zorgen doordat daar wel veel eetbare vruchten groeiden, klaar om te worden geplukt.

Het onderzoek van de Canadees wordt bevestigd door recente Japanse studies, die de oorsprong van blond haar ook zo'n 11.000 jaar geleden situeren eveneens in Europa waar het haarkleur-gen MC1R in zeven varianten wordt aangetroffen, terwijl deze blondmaker in de rest van de wereld nauwelijks bestaat.