MOSKOU - De Doema, de Kamer van volksvertegenwoordigers van het Russische parlement, heeft zondag definitief in derde lezing het wetsontwerp inzake de bestrijding van het terrorisme goedgekeurd. Volgens de tekst mogen nu gekaapte lijnvliegtuigen neergeschoten worden en terroristische doelwitten in het buitenland aangevallen worden.
Het ontwerp werd goedgekeurd door 423 volksvertegenwoordigers. Eén lid stemde tegen en acht onthielden zich. Het dient nu nog te worden onderzocht door de Raad van de Federatie, het hogerhuis van het parlement, dat meestal de stemmingen van de Doema bekrachtigt.

Krachtens de wet maakt de situatie van een ,,terroristische dreiging'' het mogelijk de rechten van de burgers te beperken. In de eindversie is een betwiste passage geschrapt die het werk van de media tijdens antiterroristische operaties aan beperkingen onderwierp.

De Russische luchtafweer mag volgens het wetsontwerp op een vliegtuig schieten als gebleken is dat het door terroristen is gekaapt en vitale sites of steden bedreigt. De tekst legt de beslissing voor antiterroristische acties in het buitenland bij de Russische president.

In het kader van de operaties tegen het terrorisme is ook het afluisteren van telefoongesprekken en het onderscheppen van de klassieke en de elektronische post van burgers mogelijk, evenals strengere identiteitscontroles en beperkingen van de bewegingsvrijheid.

Na de in een bloedbad geëindigde gijzeling in een school in Beslan, in het zuiden van Rusland, in september 2004, kondigde president Vladimir Poetin een ,,radicale'' herziening aan van de manier van werken bij de bestrijding van het terrorisme, om ,,de eenheid'' van het land te verzekeren.