Verhofstadt wil grotere rol voor Zeebrugge in gasbeleid Suez
BRUSSEL - De Belgische regering wil dat de Franse nutsgroep Suez ,,alle eerdere verbintenissen scrupuleus nakomt''. Verhofstadt heeft bij de groep ook aangedrongen op een versterking van de activiteiten in Zeebrugge. De federale toezichthouder op de energiesector Creg moet nog een advies uitbrengen op de fusie.
Dat zegt premier Verhofstadt in een mededeling naar aanleiding van de aangekondigde fusie zaterdag tussen Suez en Gaz de France.Premier Verhofstadt is in de voorbije dagen in nauw contact geweest met de raad van bestuur van Suez, na de overnamepogingen door het Italiaanse Enel. De eerste minister werd daarbij ingelicht over de nakende fusie tussen Suez en Gaz de France, luidt het.

Volgens de premier zullen de Europese en mogelijk ook de Belgische mededingingsautoriteiten de fusie nog bekijken. ,,Gelet op de impact voor de consument op de Belgische markt zal ook een advies worden gevraagd aan de Creg, de federale regulator’’ aldus Verhofstadt.

Zeebrugge
De eerste minister heeft ook aangedrongen op de versterking van de centrale rol van Distrigas en Zeebrugge als spil voor de gasdistributie en bevoorrading, luidt het. Met het oog hierop wordt in de komende weken nauw overleg gepland tussen de federale regering, de gewestregeringen en de hoofdrolspelers van deze fusie-operatie, waarvan Suez de meerderheid zal hebben, aldus nog de mededeling.

Reynders
,,In het fusieproject wordt Suez een belangrijke speler,'' zo zegt minister van Financiën Didier Reynders in een telefonische reactie aan Belga.

,,Op Belgisch vlak geeft deze operatie grotere opportuniteiten voor de gassector in België, met name in Zeebrugge en voor het gastransport'', zegt Reynders.

,,We wilden ons niet verzetten tegen dit initiatief. We geven er de voorkeur aan dat een groep als Suez een bepalende rol kan vervullen, liever dan een speelbal te zijn'', aldus nog de liberale vicepremier.