Arena ziet belangenconflict in Vlaamse Wooncode
BRUSSEL - De Franse gemeenschapsregering heeft zaterdag beslist om de Vlaamse Wooncode op de agenda te zetten van het overlegcomité van de verschillende regeringen. Ze roept een belangenconflict in.


De Vlaamse regering keurde het ontwerpdecreet over de Vlaamse Wooncode vrijdag goed nadat de Raad van State geen bezwaar had gemaakt tegen het zogenaamde taalbereidheidscriterium, dat zegt dat een Nederlandsonkundige huurder te kennen moet geven dat hij bereid is het Nederlands te leren om recht te hebben op een sociale woning.

De Vlaamse regering had daarover in december al een princiepsakkoord bereikt, wat toen tot hevige reacties had geleid bij Franstalige partijen.

In een mededeling zegt de Franse gemeenschapsregering zaterdag dat het overlegcomité op 1 februari beslist had dat ,,na het advies van de Raad van State het dossier opnieuw zou voorgelegd worden aan het overlegcomité’‘. Volgens minister-president Marie Arena ,,heeft de Vlaamse regering de beslissing van het overlegcomité niet gerespecteerd’‘.

Volgens de Franse gemeenschap schaadt de bepaling uit de Wooncode haar belangen. De voorstellen van de Vlaamse minister voor Wonen Marino Keulen zijn ,,onaanvaardbaar’‘, want ,,ze roepen een discriminatie van de Franstaligen in de Rand in het leven’‘.

De Franse gemeenschap zal ,,alle middelen gebruiken om de rechten van de Franstaligen te verdedigen,’‘ aldus nog Arena.