Groen! wil dialoog met non-profit
BRUSSEL - Groen! roept de federale en Vlaamse regering op om te gaan praten met de non-profitsector en zich niet te verschuilen achter de staking in de sector of met het gesprek nog maanden te wachten. Dat zei Europarlementslid Bart Staes zaterdag aan het einde van het congres van de groene partij, dat in afwezigheid verliep van de zieke voorzitster Vera Dua.
De partij zette tijdens het congres 'Keuzes voor de toekomst' het licht op groen voor een reeks voorstellen, zoals de invoering van een nieuwe pijler in de sociale zekerheid. Het gaat om de tijdsverzekering die vier vormen van verlof bundelt om gezin en arbeid beter te kunnen combineren.

Groen! erkent voortaan dat er grenzen zijn aan het samenleven in een multiculturele maatschappij en vindt dat ook voor allochtonen rechten én plichten gelden. Maar ze stelt daar progressieve oplossingen tegenover zoals een Marshall-plan voor allochtone jongeren in het onderwijs en de aanwerving door de overheid van 10 tien procent allochtonen.