Guy Mathot begraven
LUIK - Zowat 1.500 mensen verzamelden zaterdagnamiddag voor het stadhuis van Seraing om een laatste groet te brengen aan oud-minister Guy Mathot, die afgelopen maandag aan de gevolgen van kanker overleed.
Onder hen bevonden zich zanger Frank Mickaël, ereburger van Seraing, en verschillende politici zoals gouverneur Michel Forêt, ministers Onkelinx, Reynders, Courard, Marcourt, Daerden en ook Guy Coëme en Guy Spitaels, die samen met Mathot in opspraak kwamen tijdens de Agusta-affaire.

Tijdens zijn toespraak bracht PS-voorzitter Elio Di Rupo hulde aan ,,een man die dicht bij het volk stond en dan vooral bij de zwakkeren die hij moest verdedigen". Di Rupo sprak voorts nog over het talent van Mathot om een luisterend oor te bieden en zijn mogelijkheid om ,,oplossingen te vinden die verenigden in plaats van tweedracht te zaaien".

Een geëmotioneerde burgemeester Jacques Vandebosch vertelde over de politieke carrière van Guy Mathot. Hij benadrukte daarbij vooral zijn betrokkenheid bij de sociale huisvesting, de opbouw van collectieve voorzieningen, de stedelijke renovatie, maar ook zijn tussenkomsten op industrieel en sociaal niveau kwamen aan bod.

Maurice Eloy, een vriend van de overledene, eiste op zijn beurt dat er einde komt aan de roddels. ,,Moeten we wachten op de dood vooraleer het besef komt dat de vijandige aantijgingen tegen hem, en die hem zeker hebben doen lijden en die zijn gezondheid hebben aangetast, niet gegrond waren en dat Guy gewoonweg onschuldig, loyaal en eerlijk was?", zei Eloy.

Na de verschillende toespraken trok de rouwstoet naar het kerkhof van la Bergerie in Seraing. Een duizendtal mensen woonde daar de teraardebestelling van de oud-burgemeester bij.

De voorbije dagen brachten meer dan achtduizend mensen een laatste groet aan de kist van Guy Mathot die opgebaard stond in het stadhuis. KVA(VRW) .