Drie op vier gepensioneerden hebben 'geen tijd'
Foto: pdw
76 procent van de gepensioneerden vindt dat ze te weinig vrije tijd hebben. Naast een gevuld sociaal leven hebben ze vaak ook een druk privéleven. Dat blijkt uit een onderzoek van SeniorenNet, in samenwerking met KBC.

Voor de meeste mensen wordt het pensioen geassocieerd met vrijheid, vrije tijd en genieten. Hun vrije tijd gaan ze invullen met reizen, samen zijn met vrienden en familie, en het beoefenen van hobby’s. Opvallend is dat de actieven hun vrije tijd ook op deze manier wensen in te vullen wanneer ze op pensioen gaan.

Voor 6 op de 10 ondervraagden is de huidige pensioenleeftijd van 65 te oud. Volgens hen is de ideale pensioenleeftijd 60 jaar. Een kleine groep werkenden (28 procent) is toch bereid om langer te werken, maar dan onder voorwaarden: een hoger pensioen, minder werkdruk of als ze hun opvolgers mogen coachen.

De actieven denken dat hun levenskwaliteit evenwaardig of slechter zal zijn wanneer ze met pensioen gaan. Bij hoger opgeleiden spaart 94 pct voor een aanvullend pensioen, tegenover 81 pct bij de lager opgeleiden. Ook bedienden (95 pct) sparen meer ten opzichte van arbeiders (88 pct) en zelfstandigen (87 pct).

Ruim de helft onder de 1858 deelnemers aan het onderzoek heeft kleinkinderen. Twee op drie grootouders passen regelmatig op hen. De helft van de grootouders spaart voor hun kleinkinderen.