PEKING - De Europese en Aziatische regeringsleiders pleiten voor een krachtdadige hervorming van het internationaal monetair en financieel systeem. Dat staat te lezen in de slotverklaring van de ASEM-top, die zaterdagnamiddag in Peking ten einde liep. Er moet meer regulering en controle komen en het IMF dient landen die lijden onder de crisis bij te staan.
De zevende ASEM-top werd zowat volledig beheerst door de financiële crisis die de VS en Europa in haar greep heeft. Azië weerstond de storm tot voor kort beter, maar begint ook steeds meer de impact ervan te voelen.

In de slotverklaring over het financiële luik van de top drukken de 43 aanwezige staats- en regeringsleider hun 'bezorgdheid' uit over de toestand. Ze roepen de overheden op, krachtdadige maatregelen te nemen om de crisis op te lossen. Dat gebeurt best in internationaal verband, luidt het.

In samenwerking met alle actoren en de internationale financiële instellingen dient er volgens ASEM een hervorming te komen van de monetaire en financiële systemen. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en andere internationale financiële instellingen moeten meehelpen de situatie te stabiliseren. Het IMF moet volgens Europa en Azië overigens ook landen in nood bijstaan indien ze daar om vragen.

Het is voorts noodzakelijk dat 'de relatie tussen financiële innovatie en regulering' serieus wordt uitgeklaard. De verklaring pleit tevens voor meer supervisie en regulering van alle financiële actoren.

Tot slot scharen de twee continenten zich ook nog uitdrukkelijk achter het initiatief van de Franse president en huidig EU-voorzitter Nicolas Sarkozy om een internationale top te organiseren waar maatregelen worden uitgewerkt en nagedacht wordt over de nodige hervormingen. Dat gebeurt op 15 november in Washington.

Premier Yves Leterme reageerde vrijdag al verheugd op de conclusies van de ASEM-top. Die gaan helemaal in de richting die hijzelf wil, stelde hij.

De eerste minister mocht zaterdag overigens de slottoespraak van de top houden, aangezien hij in de tweede helft van 2010 - wanneer België het voorzitterschap van de Europese Unie waarneemt - gastheer is van de volgende ASEM-bijeenkomst.