Minister van Werk Joëlle Milquet zoekt een oplossing voor het sociaal conflict bij Carrefour. Eerder deze week werd al een sociaal bemiddelaar aangesteld om een uitweg te vinden voor de sociale spanningen bij de warenhuisketen.
De minister werkt ook aan een hervorming van de sector om tot een structurele oplossing te komen.

Het is de bedoeling om op korte termijn de werkomstandigheden in de distributiesector op basis van redelijke criteria te harmoniseren.

De minister heeft in november een vergadering Fedis, de organisatie die in ons land de belangen van de distributieondernemingen vertegenwoordigt. Er komt een werkgroep die de syndicale en patronale organisaties uit de sector samenbrengt.

De vakbonden voeren vandaag nieuwe protestacties tegen de loon- en arbeidsvoorwaarden in de nieuwe Carrefour-hypermarkt in Brugge.

Milquet roept de verschillende partijen op om snel rond de tafel te gaan en snel tot een oplossing te komen.