De simulaties die een belastingplichtige kan maken op Tax-on-web kunnen bekeken worden door de fiscus. Via Tax-on-web kan iedereen zijn belastingsaangifte inuvllen en doorsturen op het internet.
Een verantwoordelijke bij Tax-on-web bevestigt aan de kranten van Sud-Press dat het mogelijk is om de simulaties die bezoekers maken, in te kijken.

'Maar ik zie echt niet wanneer controleurs tijd hebben om dat te doen", zegt hij er wel bij.

De federale overheidsdienst Financiën zegt dat internet altijd sporen nalaat en dat ambtenaren wel betere dingen te doen hebben dan het de aangiftes in het klad te controleren.