NEW YORK - VN-chef Kofi Annan heeft de Nederlandse ex-premier Ruud Lubbers vanmiddag officieel genomineerd voor de post van Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen.
Volgens Annan is Lubbers vanwege zijn «uitzonderlijke» verdiensten als leider, academicus en burger de juiste man om Sadako Ogata in deze functie op te volgen.

Formeel moet de Algemene Vergadering de nominatie nog goedkeuren. Verwacht wordt dat Annans keuze met instemming zal worden overgenomen.