De regering heeft een akkoord bereikt over maatregelen voor de opvang van asielzoekers.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Zo zullen vluchtelingen in de toekomst alleen nog asiel kunnen aanvragen aan de grenzen. Er komt ook een lijst met veilige landen. Mensen uit die landen kunnen geen asiel meer krijgen.

De regering wil ook de opvangcapaciteit uitbreiden. Dit jaar komen er nog 2.000 plaatsen bij, onder meer in oude legerkazernes. Er komt ook controle op de OCMW's. Verder zal de privésector ingeschakeld worden bij de bouw en het beheer van opvangcentra. Dat beheer wordt wel aan strenge normen onderworpen.

De overheid heeft voorts besloten bij de opening van een asielcentrum meer overleg te plegen met de omwonenden. Die krijgen een bericht in de brievenbus en er wordt ook een bezoek aan het dichtsbijzijnde bestaand centrum georganiseerd. Daarnaast wordt een begeleidingscomité opgericht met vertegenwoordigers van de buurt, de centrumdirecteur, vertegenwoordigers van de gemeenteraad en de politie.