BRUSSEL - Staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk Anissa Temsamani (SP.A) neemt ontslag. Temsamani kwam in opspraak omdat ze zou gelogen hebben over haar diploma. De koning heeft het ontslag van de staatssecretaris aanvaard.
Temsamani is van mening dat ze in deze omstandigheden haar taak in de regering niet goed kan uitvoeren. In het besef dat ,,een regeringslid niet door allerlei polemieken mag afgeleid worden'', heeft ze haar ontslag aangeboden, zegt ze vandaag in een mededeling.

Het maandblad Deng achterhaalde dat Temsamani alleen haar middelbare studies heeft afgemaakt. Temsamani verklaarde nochtans in een aantal interviews dat ze een diploma behaalde van kandidaat in de handelswetenschappen. Ook op de website van het kabinet van Maatschappelijke Integratie waar ze vroeger werkte, staat dat.

,,Ik ben geslaagd in de eerste kandidatuur, maar mijn tweede kandidatuur heb ik door persoonlijke omstandigheden niet kunnen afmaken'', bevestigde zij gisteren nog aan De Standaard. ,,Ik weet echt niet hoe die foute informatie op de webstek en in die interviews is terechtgekomen. Het was niet mijn bedoeling te liegen. Ik ben op het kabinet ook altijd betaald op basis van mijn diploma middelbaar onderwijs.''

De commerciële radio-omroep 4FM kwam ondertussen te weten dat Temsamani op 7 juli, vijf dagen voor ze de eed aflegde als staatssecretaris, een document indiende bij de biografische diensten van de Kamer waarin ze uitdrukkelijk vermeldde dat ze geen diploma hoger onderwijs bezit. Elke verkozen volksvertegenwoordiger moet bij het begin van de ambtstermijn een fiche in met biografische gegevens indienen. Dat deed Temsamani ook. 4FM viste uit dat de volksvertegenwoordiger naast die fiche op 7 juli nog een afzonderlijk document indiende waarop ze expliciet vermeldde dat ze geen diploma hoger onderwijs bezat.

T'Sijen moet kamerzetel afstaan

Nu Temsamani als staatssecretaris ontslag genomen heeft, kan ze weer gewoon lid van de Kamer worden. Dat betekent wel dat gewezen Spirit-woordvoerder en opvolger van Temsamani, Koen T'Sijen, zijn zetel weer moet afstaan.