LONDEN - De Britse koningin Elizabeth II schakelt in haar woonpaleis Windsor Castle voor een deel over op het gebruik van groene stroom. De koningin heeft haar goedkeuring gegeven aan de plaatsing van een aantal turbines in de nabijgelegen rivier de Theems. Die moeten gaan voorzien in ten minste eenderde van de benodigde stroom op Windsor Castle, 's werelds grootste bewoonde paleis.
Het waterkrachtproject gaat ongeveer een miljoen pond (1,4 miljoen euro) kosten en voorziet in de aanleg van vier turbines in een al bestaand dammenstelsel in de Theems. De turbines zullen nauwelijks zichtbaar en vrijwel onhoorbaar zijn. Het project draagt bij aan het streven van de Britse regering om voor 2010 tien procent van de elektriciteit op te wekken uit duurzame energiebronnen.

Britse milieuorganisaties reageerden verheugd op het plan van het koninklijk huis. Volgens Friends of the Earth is het goed dat de koningin de leiding neemt in het gebruik van groene stroom.