Vlaming is tevreden over VRT
Foto: archief
BRUSSEL - Veel Vlamingen zijn gehecht aan de openbare omroep. Ze vinden dat de VRT zijn rol met verve vervult en een unieke en belangrijke plaats inneemt in het Vlaamse omroeplandschap. Toch leeft er ook ongenoegen over de twee cruciale taken informatie en cultuur. Dat blijkt uit de resultaten van de bevraging over de opdracht van de VRT.
Vlaams minister van Media, Geert Bourgeois (N-VA), lanceerde in april een bevraging aan alle Vlamingen en Vlaamse organisaties om hun verwachtingen over de VRT kenbaar te maken. De Vlaamse burger kreeg drie open - volgens waarnemers moeilijke - vragen voorgeschoteld over de eigenheid, de kerntaken en de klemtonen van de openbare omroep.

De website www.vlaanderen.be/vrt werd meer dan 45.000 keren bezocht en 1.784 burgers namen via de site op een geldige, niet-anonieme manier deel aan de bevraging. Mensen zonder internet konden terecht bij de Vlaamse Infolijn. De Infolijn kreeg 267 oproepen van burgers. Dat resulteerde in nog eens 69 geldige antwoorden via de post. Uiteindelijk namen dus 1.853 individuele burgers deel aan de bevraging.

De bevraging is vrij representatief. Wel valt op dat vooral mannen eraan hebben deelgenomen: maar liefst 82,9 procent van de deelnemers is een man, zegt de Mediaraad.

De respons en de antwoorden tonen duidelijk aan dat de publieke omroep een onderwerp is waar veel Vlamingen iets over kwijt willen, besluiten de onderzoekers. ,,Uit de antwoorden blijkt een grote gehechtheid aan de idee van een publieke omroep. Veel mensen vinden dat de VRT zijn rol als publieke omroep met verve vervult en een unieke en belangrijke plaats inneemt binnen het Vlaamse omroeplandschap''.

Veel Vlamingen hebben volgens de onderzoekers van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun ongenoegen te uiten over de VRT. ,,Vooral over twee cruciale taken van de publieke omroep, informatie en cultuur, werden veel opmerkingen gemaakt'', luidt het.

Het duurt nog enige tijd vooraleer de antwoorden van de 1.853 burgers allemaal zijn verwerkt, maar nu al blijkt duidelijk dat de deelnemende Vlaming een publieke omroep wil die een eigen positie inneemt binnen het omroeplandschap, waarbij kwaliteitsvolle en onafhankelijke nieuwsberichtgeving en de verspreiding van alle vormen van cultuur zeker centraal moeten staan.

De resultaten zullen gebruikt worden in een wetenschappelijk onderzoek van de Vlaamse Mediaraad, die ook bestaande studies gebruikt. De Mediaraad zal aan de hand van het onderzoek advies formuleren aan de Vlaamse mediaminister, die daarmee de besprekingen met de VRT aanvat voor de beheersovereenkomst voor de periode 2007-2011.

Minister Bourgeois reageert heel tevreden op de resultaten. De mediaminister is ook tevreden over het groot aantal antwoorden. De minister neemt ook akte van de ongenoegens bij de respondenten. ,,De Vlaming heeft duidelijk hoge verwachtingen voor een kwalitatieve, onafhankelijke openbare zender, met een cultureel rijk aanbod'', luidt het.