De Koninklijke Bibliotheek van België heeft woensdag het prototype van virtuele bibliotheek, "Belgica@kbr.be", voorgesteld. De officiële lancering is voorzien voor december van dit jaar. Het project, waarvoor in totaal 100 miljoen euro nodig is, kadert in de nakende lancering van "Europeana", de Europese digitale bibliotheek.
De virtuele bibliotheek heeft verschillende doeleinden. Zo wil men komen tot een volledige en unieke inventaris van het patrimonium. Door dat online te plaatsen kan het bovendien op afstand worden geconsulteerd. Voorts worden de meest kwetsbare stukken beter beschermd omdat ze minder geconsulteerd zullen worden en ten slotte hoopt men de waardering voor het patrimonium te vergroten.

De virtuele bibliotheek, die werd voorgesteld in aanwezigheid van minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle (MR), bestaat uit vier groepen: de erfgoedcollecties, de referentiebibliotheek, de kranten en de virtuele tentoonstellingen.

Omwille van de omvang van het project en de hoge kost is vandaag nog maar klein gedeelte van het patrimonium gedigitaliseerd. "We zijn van start gegaan met de kranten omdat de kwaliteit van het papier bijzonder slecht is. We hebben reeds dertig krantentitels gedigitaliseerd, een hele hoop dus, maar toch bedraagt dit maar 3 procent van totale aantal kranten", aldus Alain Goossens, de coördinator van het project.

De Koninklijke Bibliotheek en het Federaal Wetenschapsbeleid hebben al 5 miljoen euro geïnvesteerd in het project. "Om het volledige patrimonium te digitaliseren hebben we 100 miljoen euro nodig. Dit wordt dus een project van lange adem", verduidelijkte Patrick Lefèvre, algemeen directeur van de bibliotheek. De bibliotheek zal op zoek gaan naar publiek-private partnerships en hoopt ook op een Europese bijdrage.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig