N-VA geeft groen licht
N-VA-voorzitter Geert Bourgeois Foto: rr
BRUSSEL - Het partijbestuur van de N-VA is bereid om te onderhandelen over de vorming van een Vlaamse regering. De partij is tevreden over de communautaire voorstellen in de nota van informateur Yves Leterme.
De N-VA pleit voor een sterke, betrouwbare regering met partijen die een Vlaams front vormen en opkomen voor de Vlaamse belangen.

,,Een regering die als één front meer bevoegdheden voor de Vlamingen opeist, zodat we onze eigen problemen kunnen aanpakken met onze eigen oplossingen.''

Partijvoorzitter Geert Bourgeois en Bart De Wever, die pas benoemd is als fractieleider in het Vlaams Parlement, zullen hierover de onderhandelingen voeren.

De partij is tevreden met het communautaire luik uit de nota van informateur Yves Leterme. De N-VA vindt het positief dat er een duidelijk engagement geformuleerd werd over de realisatie van de resoluties van het Vlaams Parlement. Ook de bereidheid van de toekomstige meerderheidspartijen om het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde onmiddellijk te splitsen, stemt de partij tevreden.

De kartelpartner van CD&V ziet nog heel wat andere eigen klemtonen in de nota van Leterme. Die zijn onder meer: het maximaal stimuleren van het ondernemen, een toekomstgericht gezinsbeleid, verplichte inburgering, kosteloos leerplichtonderwijs, veiligheid, een algemene vermindering en vereenvoudiging van regels.

De N-VA benadrukt wel de nood aan extra investeringen in de Vlaamse rand rond Brussel op alle beleidsniveaus (huisvesting, cultuur, milieu,...) en aan een Vlaamse minister voor de rand. De partij zegt terzake tijdens de onderhandelingen concrete voorstellen op tafel te zullen leggen.

Daarnaast wil de N-VA ook heel wat bijkomende concrete voorstellen doen, onder meer inzake gemeenschapsvorming, verplichte inburgering met daadwerkelijke sancties, de kordate aanpak van onveiligheid en overlast, ondernemen, kenniseconomie, de tewerkstelling van 55-plussers, de versterking van de lokale democratie, Vlaanderen in de wereld.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig