HOOFDDORP - Op de Europese luchthavens zijn afgelopen jaar meer vliegtuigen met gebreken aangetroffen. De Europese luchtvaartinspecties vonden tijdens controles onder meer niet werkende noodverlichting, versleten banden, lekkages en verkeerde documenten. De toename betreft vooral betrekkelijk kleine gebreken, het aantal serieuze tekortkomingen is afgenomen.
Dat blijkt uit het jaarverslag van de Joint Aviation Authorities (JAA) met zetel in Hoofddorp, Nederland. De JAA is het samenwerkingsverband van Europese luchtvaartinspecties.

De inspecteurs troffen in 32 landen in totaal 8.492 gebreken aan tijdens 5.457 controles. Daarmee wordt de stijgende lijn van de afgelopen jaren doorgezet. In 2004 vonden 4.568 inspecties plaats en werden 6.799 gebreken gevonden. Afgelopen jaar werden volgens de JAA per controle meer problemen geconstateerd. Het aantal ernstige tekortkomingen steeg van 1.075 naar 1.182, maar per controle werden er minder gevonden.

De deelnemende inspecties hebben zich vooral geconcentreerd op luchtvaartmaatschappijen die al een dubieuze reputatie hadden, zo verklaart de JAA de toename. Bovendien hebben de inspecteurs een betere training genoten, waardoor ze beter toezicht kunnen houden op de veiligheid van de vliegtuigen. De inspecteurs hebben onder meer slecht werkende noodverlichting of te weinig zaklantaarns aangetroffen. In sommige gevallen waren de banden onaanvaardbaar ver afgesleten of was er sprake van lekken in het hydraulisch systeem. Ook kwam het voor dat vracht in het ruim niet goed was vastgezet.

De JAA is wel tevreden dat het aantal serieuze tekortkomingen, waarbij de veiligheid van passagiers en bemanning direct in gevaar kan komen, voor het eerst sinds 2000 is afgenomen. Desondanks hebben de inspecteurs af en toe moeten ingrijpen. Dertien keer werd een vliegtuig aan de grond gehouden en tien keer mocht een luchtvaartmaatschappij niet langer het luchtruim betreden.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig