BRUSSEL - Het aantal toeristen dat Vlaanderen bezocht is in 2005 gestegen tot 6.324.000 of 2,3 procent meer dan in 2004. Dat heeft Vlaams minister voor Toerisme Geert Bourgeois bekendgemaakt. Maar omdat de toeristen steeds minder lang verblijven, bleef het aantal overnachtingen nagenoeg stabiel. Er was slechts een stijging van 0,1 procent.
De cijfers zijn afkomstig van de Algemene Directie Statistiek. Vlaams minister Geert Bourgeois wil meer toeristen naar Vlaanderen halen. De trend naar kortere vakanties is volgens hem onomkeerbaar. Om een grotere stijging van het aantal toeristen te realiseren wil de minister een betere samenwerking tussen de verschillende overheden die het toerisme promoten enerzijds en de private toeristische sector anderzijds. Ook zal meer geld worden vrijgemaakt voor de promotie van Vlaanderen in het buitenland.

Kantoor in China

,,Ook nieuwe en verre markten moeten worden bewerkt. Ik denk dan onder meer aan China. Daar openen we nog dit jaar een kantoor van Toerisme Vlaanderen'', aldus Bourgeois. De verschillende promotiecampagnes zullen ook permanent worden geëvalueerd op hun efficiëntie. De werking van de diverse buitenlandse kantoren van Toerisme Vlaanderen zal in opdracht van de minister worden doorgelicht. Eventueel komen er bijsturingen.

Over de herkomst van de toeristen heeft de Algemene Directie Statistiek nog geen gedetailleerde gegevens. Het aantal binnenlandse toeristen steeg met 2,8 procent, het aantal buitenlanders met 0,6 procent. Opvallend is de daling van het aantal Japanse bezoekers (-11,8 procent) en de terugval uit Groot-Brittannië (-4,6 procent). Het aantal Franse bezoekers steeg met 2,6 procent, het aantal Amerikanen met 1 procent en het aantal Nederlanders met 0,6 procent.

Twee miljard euro per jaar

,,We mogen het economische belang van het toerisme in Vlaanderen niet onderschatten'', zegt Bourgeois. ,,Jaarlijks spenderen de toeristen ruim 2 miljard euro in Vlaanderen. De sector stelt ruim 110.000 personen tewerk. Dat is 5,6 procent van de totale Vlaamse loontrekkende werkgelegenheid.''

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig