BRUSSEL - SP.A pleit voor een algemeen rookverbod in de horeca. De Vlaamse socialisten willen op die manier de problemen van de jeugdhuizen sinds de invoering van het rookverbod uit de wereld helpen, stelt Vlaams parlementslid Els Robeyns woensdag.
Jeugdhuizen vallen onder het rookverbod dat sinds dit jaar van kracht is. Om daar een mouw aan te passen, kunnen ze wel een aparte rookkamer inrichten of een vergunning voor het schenken van sterke drank aanvragen. 'Maar het eerste kan meestal niet en het tweede willen de jeugdhuizen begrijpelijk zelf niet', weet Robeyns.

Oneerlijke concurrentie

Daardoor ontstaat volgens haar een oneerlijke concurrentiepositie ten opzichte van gewone cafés, waar het verbod niet geldt. Daardoor lappen zowat vier op de tien jeugdhuizen het verbod aan hun laars. 'De toestand zo laten is voor alle jeugdhuizen een flinke strop', aldus het Vlaams parlementslid. 'Er kan geen sprake zijn van het afschaffen of terugschroeven van het rookverbod. Integendeel, SP.A wil nu net dat het verbod wordt uitgebreid tot de hele horecasector'.

Robeyns wil de aanpassing gekoppeld zien aan een kindereffectenrapport. Zo'n rapport, dat al bestaat op Vlaams niveau, moet ervoor zorgen dat voor elke maatregel op voorhand het gevolg voor kinderen en jongeren wordt afgetoetst.