BRUSSEL - De speurders van de Brusselse GDA en het Brusselse parket betreuren dat in de heisa over de roofmoord op Joe Van Holsbeeck vrijwel onmiddellijk met de vinger werd gewezen naar de Noord-Afrikaanse gemeenschap. Glenn Audenaert, gerechtelijk directeur van de federale politie, feliciteerde wel de verschillende politiediensten voor het geleverde werk.

,,We vinden het zeer spijtig dat kort na de moord de Noord-Afrikaanse gemeenschap onmiddellijk werd beschuldigd, zeker nu gebleken is dat de daders niet uit die gemeenschap komen'', zei Glenn Audenaert van de Brusselse GDA. ,,Ik moet er wel op wijzen dat de federale politie nooit gezegd heeft dat het zeker ging om Noord-Afrikanen.''

Die terminologie werd wel gehanteerd door het Brusselse parket, dat zich bij monde van parketwoordvoerder Jos Colpin daarvoor verontschuldigt. ,,Het is wel zo dat dat gebeurde op basis van de eerste getuigenissen'', voegde de parketwoordvoerder toe. ,,Zowat alle verklaringen hadden het over Noord-Afrikanen of daders van het Noord-Afrikaanse type.''

Zowel de parketwoordvoerder als de gerechtelijk directeur waren het er over eens dat de politiediensten in het onderzoek een pluim verdienden. ,,Hiermee is nog eens het bewijs geleverd dat de geïntegreerde politie goed werkt'', zei gerechtelijk directeur Audenaert.

,,De mensen van de spoorwegpolitie hebben meer dan 200 uren beeldmateriaal zitten bekijken om bruikbare beelden te vinden, de lokale politie van de zes Brusselse zones hebben extra mensen ingezet en ik mag mijn eigen speurders niet vergeten.''

Woorden van dank waren er ook voor het onderwijzend personeel. ,,Alle directieleden en leerkrachten van het Franstalig onderwijs hebben hun verantwoordelijkheid genomen en vlot meegewerkt'', ging de politieman verder. ,,Het is mede dankzij hen dat we de daders gevonden hebben. Daarmee bedanken we ook iedereen die ons nuttige informatie heeft bezorgd. Heel wat mensen weten duidelijk nog wat burgerzin is.''

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig