TOKYO - Toshiba, de grootste Japanse producent van halfgeleiders, heeft in het eind maart afgesloten boekjaar een recordverlies geleden van 254 miljard yen (2,2 miljard euro) netto. Het bedrijfsresultaat was 113,6 miljard yen negatief, maar wel kleiner dan dan was verwacht.
Het concern had zwaar te lijden van de achteruitgang in de technologiesector en van grote concurrentie. Er verdwenen 10.000 banen, een fabriek in de Verenigde Staten werd verkocht en Toshiba trok zich terug uit de productie van dram-chips.

Voor het lopende jaar is Toshiba weer optimistisch. Het denkt een nettowinst te kunnen halen van 23 miljard yen (198 miljoen euro). Analisten hadden een winst geraamd van 3 miljard yen. De verkoop van chips zal met 4 procent toenemen.

Bij de grootste computerfabrikant van Japan, Fujitsu, kwam er in 2000/2001 een verlies uit de bus van netto 382,5 miljard yen. Ook dit was een recordverlies. Over het lopende boekjaar denkt Fujitsu quitte te kunnen spelen. De raming is positiever dan analisten hadden voorzien.