BRUSSEL - Sonja Eggerickx werd zaterdag door de algemene vergadering van de Unie Vrijzinnige Verenigingen verkozen tot de allereerste vrouwelijke voorzitter. Ze volgt professor Michel Magits op.
De Algemene Vergadering koos naast een kersverse voorzitter ook Luc Meys als secretaris, Stijn Peeters als penningmeester en Hugo Dufour en Paul Slabbaert als ondervoorzitters.

Sonja Eggerickx is inspecteur-adviseur voor het vak niet-confessionele zedenleer in het secundair onderwijs in Oost- en West-Vlaanderen. Ze was ondervoorzitter van de Unie Vrijzinnige Verenigingen en penningmeester van de Centrale Vrijzinnige Raad.

Sonja Eggerickx volgt professor Magits op, wiens voorzittersmandaat liep van 1997 tot 2006. Magits is professor aan de rechtsfaculteit van de VUB, waar hij voorzitter is van de vakgroep Metajuridica.