BRUSSEL _ Minister van Begroting Johan Vande Lanotte (SP) wil niet meer dan 1,5 miljard extra uitgeven voor de politiehervorming. De eis van de gemeenten voor een verhoging met drie miljard is niet redelijk, zo zei Vande Lanotte vandaag in De Zevende Dag (VRT). Hij ging er in debat met drie burgemeesters.
De federale regering en de verenigingen van steden en gemeenten zijn al een tijd in onderhandeling over de financiering van de politiehervorming. De onderhandelingen duren zo lang omdat iedere gemeente erbij wil winnen en dat kan niet, zo zei Vande Lanotte vandaag.

Winnaars en verliezers

Volgens de minister van Begroting kost de politiehervorming de gemeenten globaal niets, maar betekent dat niet dat de hervorming voor alle gemeenten gratis zal zijn. Sommige gemeenten zullen winnen. Andere, die vroeger niet hebben geïnvesteerd, zullen verliezen. De regering stelde eerder een budget van 18,4 miljard voor de gemeenten in het kader van de politiehervorming ter beschikking. 'We zijn nu anderhalf miljard meer aan het uitgeven en daar stopt het mee', aldus Vande Lanotte.

Onlangs raakte bekend dat ongeveer één vierde van de Vlaamse gemeenten haar belastingen in 2001 verhoogt. Toch kan de politiehervorming geen reden zijn voor een belastingverhoging, vindt Vande Lanotte.
  • Bart Somers, VLD-burgemeester in Mechelen, vond dat sommige gemeenten van de situatie misbruik maken om de belastingen te verhogen. Somers zei dat in Mechelen beslist werd de belastingen te verlagen. Hij pleitte voor creatieve oplossingen. Zo is de stad in onderhandeling met de Argo om het stedelijk onderwijs over te hevelen naar het gemeenschapsonderwijs.
  • Stefaan De Clerck, CVP-burgemeester van Kortrijk, zei dat de belastingen in zijn stad voorlopig nog niet omhoog gaan. Hij bekloeg zich over in totaal 24 maatregelen van de hogere overheden die een negatief effect hebben op de gemeentefinanciën. Hij wees ondermeer op de beslissing van de Vlaamse regering om op termijn geen deelname meer van de privésector in intercommunales toe te staan.
  • De Antwerpse burgemeester Leona Detiège (SP) wees erop dat de stad aan de Vlaamse regering een schuldherschikking vraagt en die niet krijgt 'hoewel het de regering niets kost'.

Vande Lanotte verklaarde zich bereid bij het nemen van beleidsmaatregelen na te gaan wat de impact voor de gemeenten is. Maar hij maakte zich boos over een brief die hij vanuit het Waalse en Brusselse gewest kreeg waarin de federale overheid wordt gevraagd in te staan voor de weddeverhoging van de burgemeesters. De minister zei dat niet te willen betalen. De weddeverhoging is in het parlement immers goedgekeurd onder impuls van diezelfde burgemeesters, aldus Vande Lanotte. De burgemeesters kunnen volgens de minister altijd beslissen af te zien van de weddeverhoging. Dat is wettelijk uitgesloten, zo repliceerde echter Jan Leroy van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in