PORTLAND - Het hoogste rechtscollege van de Amerikaanse staat Oregon heeft besloten dat een 12-jarige jongen gehoord moet worden over zijn eigen besnijdenis,
Zijn gescheiden ouders stonden tegenover elkaar in de rechtszaal omdat de vader, onlangs tot het jodendom bekeerd, zijn zoon graag zou laten besnijden. De moeder is daar tegen, omdat het haar zoon psychisch en fysiek zou beschadigen.

De vader zegt dat zijn zoon de besnijdenis wil, maar de moeder zegt dat de jongen er tegen is. Het hooggerechtshof van Oregon stuurt de zaak daarom terug naar een lagere rechtbank, met de aanbeveling de jongen zelf te horen.