De Octopuswerkgroep heeft vanmiddag al de Waalse regering en de regeringen van de Duitstalige en Franse gemeenschap ontvangen. De Brusselse regering volgt nog.
'Onze aanwezigheid vandaag bevestigt dat we bestaan en dat we aandacht krijgen', stelde de Duitstalige gemeenschapssenator Berni Collas (MR) na het onderhoud, waarop hij aanwezig was met Karl-Heinz Lambertz, minister-president van de Duitstalige gemeenschap.

'Klein maar fijn'

De punten die beiden hebben aangedragen, hadden betrekking op de gegarandeerde vertegenwoordiging in de Kamer, de aangepaste vertegenwoordiging in de Senaat, de constitutieve autonomie en de rol van de provincie in de gemeenschap.

Collas is niet uit op een uitbreiding van zijn gemeenschap. 'We zijn een kleine maar fijne gemeenschap. We willen die consolideren', luidde het.

'Geen taboes'

Waals minister-president Rudy Demotte (PS) verklaarde na zijn bezoek dat Wallonië geen taboes heeft en niet bang is van autonomie, maar wel bakens wil uitzetten. Het gaat daarbij om het behoud van de interpersoonlijke solidariteit en het respect voor het principe van de interne economische unie. Wallonië is dus geen voorstander van de regionalisering van de vennootschapsbelasting.

Daarnaast vindt de Waalse regering dat een staatshervorming budgettair neutraal moet zijn voor de deelentiteiten: het regionaliseren van bevoegdheden moet dus gepaard gaan met de nodige middelen.

Wallonië hamert ook op efficiëntie. 'Geen transfers omwille van het principe', luidt het. Herfederaliseringen kan voor Demotte enkel als de ervaring heeft geleerd dat de eerdere overdracht niet gunstig was. Hij denkt bijvoorbeeld aan extra tools om het Marshallplan uit te voeren. Demotte had het ook over het Participatiefonds.

Uitbreiding Brussel

Wallonië wil ook dat Brussel als volwaardig gewest wordt erkend. Tegen de Vlaamse eisen om Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen, stelt Wallonië de uitbreiding van Brussel. Demotte zei nog te hopen op een akkoord tegen 23 maart. 'Ik denk dat we geen keuze hebben.'

Eenheid

De punten die de minister-presidente van de Franse gemeenschap, Marie Arena (PS), naar voren schoof, vertonen veel gelijkenissen met die van de Waalse regering. Ook voor Arena kunnen er geen bevoegdheden worden overgeheveld naar de gewesten en gemeenschappen zonder de daarbij horende middelen, en ook voor haar moet Brussel uitgebreid worden en erkend worden als volwaardig gewest.

'We hebben veel gepraat over samenwerkingsakkoorden die zouden kunnen worden gesloten om de talenkennis te verbeteren of de numerus clausus in de Franse gemeenschap af te schaffen', aldus Arena. Voorts benadrukte ze het belang van de eenheid tussen de Franstaligen.

Rondzendbrieven

Arena ventileerde opnieuw het verzet van de Franse gemeenschap tegen de rondzendbrieven Martens en Peeters, en blijft de ratificatie van het Minderhedenverdrag voorstaan.

Haar regering pleit ook voor een herfederalisering van de preventieve geneeskunde en voor de oprichting van een zorgverzekering op het niveau van de sociale zekerheid.